Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (19/6/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τρίπολη 15-6-2020
Αριθ. Πρωτ.:14286

ΠΡΟΣ
1) Τα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Τρίπολης
2) κ. Δήμαρχο Τρίπολης
3) Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης
4) Επικεφαλής παρατάξεων
5) κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης
6) κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δ. Τρίπολης
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας προσκαλούμε την 19η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 12:00΄ έως 14:00΄, για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ.1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), β) της υπ’ αριθμό πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., γ) της με υπ’ αριθμόν 40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ και δ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, στα πιο κάτω θέματα:

1. Παράταση προθεσμίας για το έργο «Προσωρινή μεταβατική λύση διαχ/σης απορριμμάτων Δ. Τρίπολης – Α΄ φάση, περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».

2. Περί έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση βατότητας οδών Δήμου Τρίπολης», προϋπολογισμού 100.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

3. Περί έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης «Δημιουργική επανάχρηση και αποκατάσταση Αποστολοπούλειου Πνευματικού Κέντρου Τρίπολης»

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κα καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Διαμόρφωση Πολυχώρου Μνήμης και Μελέτης “ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ” στο Δήμο Τρίπολης»

5. Περί έγκρισης πρακτικού αποσφράγισης - ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Ενεργειακές αναβαθμίσεις γυμνασίου Τεγέας», προϋπολογισμού 330.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

6. Περί καταβολής στους πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους ΔΕ Δήμου Τρίπολης

7. Απαλλαγή υπολόγου

8. Αποδοχή δωρεάς του συλλόγου «ARCADIAN SOCIETY OF ATLANTA»

9. Τροποποίηση Συμφωνητικού μίσθωσης εκτάσεων για τη λειτουργία εγκαταστάσεων τηλεπικοινωνιών (κεραίες) COSMOTE Α.Ε. στις Κοινότητες ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ, ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ, ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΝΔΗΛΑΣ, ΛΕΒΙΔΙΟΥ, ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ και ΠΙΚΕΡΝΙΟΥ

10. Περί υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την Ανάπλαση της πλατείας Μπασιάκου

11. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να χειριστεί για λογαριασμό του την από 12-3-2020 με αρ. κατάθεσης 80/2020 αγωγή της «Γ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του Δήμου Τρίπολης, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τρίπολης, καταθέτοντας τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται και ότι άλλο απαιτείται, προσκομίζοντας αυτά και να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης κατά την ορισθησομένη δικάσιμο, ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση

12. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 198/2020 απόφ. Ο.Ε. και εκ νέου ορισμό δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 23-6-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ266/29-1-2020, αρ. πιν. 4, αρ. καταχ. ΑΓ250/26-6-2019) αγωγής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης

13. Αποδοχή δωρεάς αγαθού: «Παιδική χαρά στην Κοινότητα Δόριζας»

14. Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντος ποσού (Κωδ.:15158)

15. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (κωδ. οφειλέτη:23796).

16. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδ. οφειλέτη:79139)

17. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδ. οφειλέτη:78339)

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

 Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων-προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Της Οικονομικής Επιτροπής 

 ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                                         

 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181           

 

Μήνυμα Δημάρχου


Κώστας Τζιούμης: "Στο πλευρό των επαγγελματιών"

Από την Τριπολιτσά του 1821 στην Τρίπολη  του 2021

   Με τις τελευταίες  αυτοδιοικητικές εκλογές (Μάιος – Ιούνιος 2019) οι συμπολίτες εμπιστεύθηκαν και ανέθεσαν την διαχείριση, την πορεία και τις τύχες του Δήμου μας στην παράταξη « ΤΡΙΠΟΛΗ αύριο », στην οποία έχω την τιμή και τη χαρά να ηγούμαι. Τιμή διότι ηγούμαι ήδη ενός ιστορικού Δήμου, χαρά διότι περιβάλλομαι από άξιους συνεργάτες.

   Από τον  Σεπτέμβριο του 2019, όταν και αναλάβαμε την ευθύνη των Κοινών, πορευόμαστε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση και του τελευταίου δημότη μας – και με οδηγό σταθερό το Πρόγραμμά μας, όπου και αναλυτικά περιγράφονται οι 7+1 Προτεραιότητες – Δεσμεύσεις για την Τρίπολη του αύριο. Αυτό το πρόγραμμά εψήφισαν οι (συμ-)πολίτες, αυτό προσδοκούν να υλοποιήσουμε. Μέσα σε δύσκολες περιστάσεις, που όμως δε μας πτοούν.

   Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει δυνατότητες και πλεονεκτήματα και ανθρώπους που μπορούν να τον φέρουν σε θέση ζηλευτή και περίοπτη, να εξασφαλίσουν ευημερία για ΟΛΟΥΣ,  να δώσουν ευκαιρίες σε καινοτόμες ιδέες και σε δημιουργικά μυαλά, εκσυγχρονίσουν υπηρεσίες και δομές, να παράγουν και να προβάλλουν τα δικά μας, ξεχωριστά, υλικά και πολιτιστικά προϊόντα, να οδηγήσουν την Τριπολιτσά του Κολοκοτρώνη, λίκνο του απελευθερωτικού Αγώνα του 1821, στην Τρίπολη των πολιτών που 200 χρόνια μετά είναι υπερήφανοι για το παρελθόν τους, ευτυχισμένοι για το παρόν τους και σίγουροι για το μέλλον τους.

   Με την βοήθεια και την στήριξη όλων των συμπολιτών το πρόγραμμά μας και το όραμά μας θα γίνουν χειροπιαστή πραγματικότητα.

 Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Κωνσταντίνος Τζιούμης