Πρόσκληση Δ.Σ. 22-09-2015

Σας καλούμε την  22α Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 20.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Διαγραφή μισθωμάτων και χαρτοσήμου μισθωμάτων λόγω μεταβίβασης μίσθωσης.
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση εγκαταστάσεων παιδικών κατασκηνώσεων Δήμου Τρίπολης».
 3. Έγκριση της με αριθμ. 59/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Προκήρυξη επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών».
 4. Χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών.
 5. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή χορήγησης άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος από εκδιδόμενα επ’αμοιβή πρόσωπα.
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενίσχυση του Κ.Α. 30.6162 με τίτλο: «Λοιπά έξοδα τρίτων».
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενίσχυση του Κ.Α.30.6662 με τίτλο: «Υλικά συντήρησης κα επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων».
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Εργασίες συντήρησης σχολικών κτηρίων Δήμου Τρίπολης».
 9. Δωρεάν παραχώρηση της  χρήσης του κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Αγ. Βασιλείου.
 10. Έγκριση τελικού – τακτοποιητικού Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Τρίπολης».
 11. Έγκριση 1ου  Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.ΤΡΙΠΟΛΗΣ».
 12. Κοπή δέντρων εντός του προαυλίου του 3ου Γυμνασίου Τρίπολης.
 13. Έγκριση της με αριθμό 58/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κατάλληλης σήμανσης στην περιοχή της πλατείας Μαντινείας και τις παρακείμενες οδούς Μαντινείας, Δήμητρος, Πελάγους και Ρήγα Φεραίου και Ερυμάνθου για τη διευκόλυνση λειτουργίας της λαϊκής αγοράς».
 14. Έγκριση της με αριθμό 60/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: « Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 318/2008 απόφασης Δ.Σ. και του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος που αφορά την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης στην περιοχή μεταξύ των Ο.Τ. 261-330-258-332Α -332».
 15. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός κτηρίου και περιβάλλοντος χώρου γηπέδου Φιλικών».
 16. Χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας της μελέτης: «Μελέτη αποχετευτικού και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης».
 17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τη διοργάνωση – πραγματοποίηση διεθνούς κινηματογραφικού φεστιβάλ «ΤΡΙΠΟΛΗ- ΑRCADIA 2021 SCREENINGS».
 18. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και αποκατάσταση τμήματος οδού στην Τ.Κ. Μανθυρέας».
 19. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τέλη εκδιδομένων λογαριασμών και προστίμου τέλους εκδιδόμενων λογαριασμών.
 20. Έκδοση απόφασης διακοπής της κυκλοφορίας σε δημοτική οδό του οικισμού Χωτούσα της Δ.Ε Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης λόγω επικινδυνότητας και ετοιμορροπίας διώροφου κτίσματος».
 21. Αναστολή ισχύος παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών.
 22. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα σε κατάστημα ιδιοκτησίας Γιαμάνη Γιώργου του Κυριάκου επί της πλ. Άρεως 4 στην Τρίπολη.
 23. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα σε κατάστημα ιδιοκτησίας Καστούμη Λεμονιάς του Γεωργίου επί της πλ. Άρεως 8 στην Τρίπολη.
 24. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα σε κατάστημα ιδιοκτησίας Βεργόπουλου Χρήστου του Δημητρίου επί της πλατείας Αγίου Βασιλείου 9 στην Τρίπολη.
 25. Μείωση Δημοτικών φόρων ή τελών σε άπορους, σε άτομα με αναπηρίες και σε πολύτεκνους.
 26. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «Επισκευή αγροτικών ιατρείων Δήμου Τριπόλεως».
 27. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων» Δ.Ε. Βαλτετσίου, Δήμου Τρίπολης.
 28. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων και ηλεκτρονικών χρονομέτρων επίθεσης 24’’-14’’ κλειστού γυμναστηρίου».
 29. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια ενός ολοκληρωμένου γεωδαιτικού σταθμού και ενός χειριστήριου GPS για τις ανάγκες της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών και πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης».
 30. Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντων ποσών.
 31. Oρισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Άρεως (β΄φάση)».
 32. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου : «Ανέγερση 4ου ολοήμερου νηπιαγωγείου Τρίπολης».
 33. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενίσχυση του Κ.Α. 00.6111 με τίτλο : «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».
 34. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενων οδών Δ.Ε. Μαντινείας».
 35. Παράταση προθεσμίας έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς Δ.Ε. Σκυρίτιδας».
 36. Παράταση προθεσμίας έργου: « Ανέγερση 10ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Τρίπολης».
 37. Απ’ευθείας εκμίσθωση διαμερίσματος στην Αθήνα.
 38. Αναμόρφωση προυπολογισμού για την ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α. 00.6312 με τίτλο : «Λοιποί Φόροι».
 39. Διαγραφή προσαύξησης.
 40. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
 41. Έγκριση της με αριθμό 67/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Υπαγωγή της μελέτης πράξης εφαρμογής στην Πολεοδομικη Ενότητα «Κολοκοτρώνη» στις προϊσχύουσες του Ν. 4315/2014 διατάξεις περί εισφοράς σε γη».
 42. Έγκριση της με αριθμό 64/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικισμού Πικερνίου και Τζίβα στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου».
 43. Συζήτηση επί της αιτήσεως με αρ.πρωτ. 41847/11-09-2015.
 44. Έγκριση της με αριθμ. 68/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Μίσθωση χώρου στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων στο Δήμο Τρίπολης».
 45. Συμμετοχή του Δήμου Τρίπολης στη διοργάνωση εκδήλωσης για τη γιορτή του καρυδιού και του μελιού στην Τ.Κ. Ροεινού Δ.Ε. Φαλάνθου Δήμου Τρίπολης στις 3/10/2015.
 46. Οικονομική Ενίσχυση.
 47.  Οικονομική Ενίσχυση.
 48. Οικονομική Ενίσχυση.
 49. Οικονομική Ενίσχυση.
 50. Οικονομική Ενίσχυση.
 51. Οικονομική Ενίσχυση.
 52. Οικονομική Ενίσχυση.
 53. Οικονομική Ενίσχυση.
 54. Αίτημα παραχώρησης Πλατείας Τ.Κ. Ροεινού.
 55. Οικονομική ενίσχυση.
 56. Μετατόπιση δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.
 57. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο.
 58. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων του κλειστού γυμναστηρίου του Δ.Α.Κ. Τρίπολης».
 59. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Κ. Κάψια Τ.Κ. Λουκά, Τ.Κ. Πικερνίου, Τ.Κ. Σιμιάδων Δ.Ε. Μαντινείας».
 60. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των πολιτών στις εγκαταστάσεις του Δ.Α.Κ. Τρίπολης».
 61. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα σε κατάστημα ιδιοκτησίας Μπιστόλα Ιωάννη με την επωνυμία «Σεντουκάκι» επί της οδού Δολιανών 1 στην Τρίπολη.
 62. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα σε κατάστημα ιδιοκτησίας της εταιρείας Αφοί Θ. Μπάρδη και Σία Ε.Ε. επί της συμβολής των πεζοδρόμων Τ.Σεχιώτη 20 και Επισκ. Ανθίμου στην Τρίπολη.
 63. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα σε κατάστημα ιδιοκτησίας της κ. Λυμπεροπούλου Κων/νας του Χρήστου επί του πεζοδρόμου Χρυσοστόμου Σμύρνης 7 στην Τρίπολη.
 64. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για ορθή εγγραφή της συνεχιζόμενης μελέτης: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα έργα προσωρινής μεταβατικής λύσης διαχείρισης απορριμμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

                deyatneo181           

 

Μήνυμα Δημάρχου


Κώστας Τζιούμης: "Στο πλευρό των επαγγελματιών"

Από την Τριπολιτσά του 1821 στην Τρίπολη  του 2021

   Με τις τελευταίες  αυτοδιοικητικές εκλογές (Μάιος – Ιούνιος 2019) οι συμπολίτες εμπιστεύθηκαν και ανέθεσαν την διαχείριση, την πορεία και τις τύχες του Δήμου μας στην παράταξη « ΤΡΙΠΟΛΗ αύριο », στην οποία έχω την τιμή και τη χαρά να ηγούμαι. Τιμή διότι ηγούμαι ήδη ενός ιστορικού Δήμου, χαρά διότι περιβάλλομαι από άξιους συνεργάτες.

   Από τον  Σεπτέμβριο του 2019, όταν και αναλάβαμε την ευθύνη των Κοινών, πορευόμαστε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση και του τελευταίου δημότη μας – και με οδηγό σταθερό το Πρόγραμμά μας, όπου και αναλυτικά περιγράφονται οι 7+1 Προτεραιότητες – Δεσμεύσεις για την Τρίπολη του αύριο. Αυτό το πρόγραμμά εψήφισαν οι (συμ-)πολίτες, αυτό προσδοκούν να υλοποιήσουμε. Μέσα σε δύσκολες περιστάσεις, που όμως δε μας πτοούν.

   Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει δυνατότητες και πλεονεκτήματα και ανθρώπους που μπορούν να τον φέρουν σε θέση ζηλευτή και περίοπτη, να εξασφαλίσουν ευημερία για ΟΛΟΥΣ,  να δώσουν ευκαιρίες σε καινοτόμες ιδέες και σε δημιουργικά μυαλά, εκσυγχρονίσουν υπηρεσίες και δομές, να παράγουν και να προβάλλουν τα δικά μας, ξεχωριστά, υλικά και πολιτιστικά προϊόντα, να οδηγήσουν την Τριπολιτσά του Κολοκοτρώνη, λίκνο του απελευθερωτικού Αγώνα του 1821, στην Τρίπολη των πολιτών που 200 χρόνια μετά είναι υπερήφανοι για το παρελθόν τους, ευτυχισμένοι για το παρόν τους και σίγουροι για το μέλλον τους.

   Με την βοήθεια και την στήριξη όλων των συμπολιτών το πρόγραμμά μας και το όραμά μας θα γίνουν χειροπιαστή πραγματικότητα.

 Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Κωνσταντίνος Τζιούμης