Αναβολή της Προγραμματισθείσας Συνεδρίασης της 20ης Οκτωβρίου 2015

Σας ενημερώνουμε ότι, η  Προγραμματισθείσα Συνεδρίαση της 20ης Οκτωβρίου 2015 ημέρας Τρίτης και ώρα 20.00 μεταφέρεται για την Τετάρτη 21η Οκτωβρίου 2015 και ώρα 20.00 στον ίδιο χώρο, λόγω τεχνικής βλάβης (βλάβη στις δύο κεντρικές μονάδες του ηχητικού συνεδριακού συστήματος).

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου