Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 24-07-2015

Σας καλούμε εκτάκτως σήμερα την 24η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης

 προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ: ‘ΚΑΡΤΣΟΒΑ’ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ».
  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (Παρκέ) ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΑΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ».
  1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την: «Προμήθεια κερκίδων για το κλειστό γυμναστήριο Τρίπολης».

Λόγοι του κατεπείγοντος:

Ολοκλήρωση εργασιών πριν την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                     Της Οικονομικής

 

                                             ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                                            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου