Έκτακτη Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 28-07-2015

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, την 28η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30  να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της  Οικονομικής επιτροπής

  προς λήψη απόφασης για τo πιο κάτω θέμα:

Έγκριση έκδοσης τακτικών χρηματικών ενταλμάτων για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων ΜΑΪΟΥ -  ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 στους δικαιούχους ΑΜΕΑ του Δήμου Τρίπολης.

Λόγοι του κατεπείγοντος:Λόγω ελέγχου από τον Επίτροπο για την καταβολή των  προνοιακών επιδομάτων.

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                               

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου