Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 20-08-2015

Σας καλούμε εκτάκτως την 20η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης

 προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

  1. «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή της υπηρεσίας: «Ενοικίαση φορητών  χημικών τουαλετών», για την Τ.Κ. Λεβιδίου από 22 έως και 24 Αυγούστου 2015».

Λόγος του κατεπείγοντος:

«Λόγω της έναρξης εμποροπανήγυρης  στην Τ.Κ.  Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης στις 22-8-2015»

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     Της Οικονομικής Επιτροπής

        ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                                                  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181