Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Οι αρμοδιότητες της ορίζονται στο άρθρο 72, του Ν. 3852/2010.

Τακτικά μέλη

Αληγέωργα Γαρυφαλλιά
Μπένος Γιώργος
Παπαχρόνης Παναγιώτης
Παρασκευόπουλος Νίκος
Καραλής Θεόδωρος
Σμυρνιώτης Ιωάννης
Ταλούμης Κωνσταντίνος
Τσιαμούλος Νίκος

Αναπληρωματικά μέλη


Παπούλιας Νίκος
Μπρακουμάτσου Θεοδώρα
Σταματόπουλος Δημήτριος
Νικολάου Δημήτριος
Λάζαρης Ιωάννης

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Εκτελεστική Επιτροπή

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου