Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του Δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης. Στην Εκτελεστική Επιτροπή μετέχουν ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι. Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος. Οι αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής ορίζονται στο άρθρο 63, του Ν. 3852/2010.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Οικονομική Επιτροπή »

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου