ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 2713 600440

α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου 2713 600420, 2713 600423, 2713 600424, 2713 600425, 2713 610449, FAX: 2710 224736

β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών

 • β1) Δημοτολόγιο 2713 600411, 2713 600412, 2713 600413, FAX: 2710 221285
 • β2) Ληξιαρχείο 2713 600409, 2713 600410, 2710 241116, FAX: 2710 241116

γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας 2713 600431, 2713 600432, 2713 600433, 2713 600434, FAX: 2710 235085

 • γ1) Πρωτόκολλο 2713 600414, 2713 600415
 • γ2) Κλητήρες 2713 600416

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 2713 600475

α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

 • α1) Λογιστήριο 2713 600472, 2713 600473, 2713 600474
 • α2) Μισθοδοσία 2713 600468, 2713 600469, 2713 600470, 2713 600471
 • α3) Προμήθειες 2713 600461 
β) Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας
 • β1) Έσοδα 2713 600459, 2713 600462, 2713 600463, FAX: 2710 235009
 • β2) Δημοτική Περιουσία 2713 600460
 γ) Τμήμα Ταμείου 2713 600464, 2713 600465, 2713 600466, 2713 600467, FAX: 2710 235007
 
 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 2713 600456

Γραμματεία 2713 600422

α) Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου Κατασκευών 2713 610406

 • α1) Γραμματεία 2713 610407, 2713 610432, 2713 610417
 • α2) Γραφείο Πολεοδομίας 2713 610418, 2713 610419, 2713 610428, 2713 610429, 2713 610433

β) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών 2713 610425, 2713 610426, 2713 610427

γ) Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών 2713 600442, 2713 600444, 2713 600445, 2713 600454, 2713 600453, 2713 600447, 2713 600452, 2713 600446

δ) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών 2713 600437, 2713 600438, 2713 600439, 2713 600440, 2713 600441, FAX: 2710 235113

ε) Τμήμα Συνεργείων (Οδός: Θωμά Παμπούκη)

 • ε1) Ηλεκτρολόγοι 2710 242667

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου