Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 09/11/2015

Σας καλούμε την  9η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης σε κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 6 εδάφιο του Ν. 3852 /2010, στο δεύτερο (β) όροφο, σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

 

1. Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης, 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανέγερση 12ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης».

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ