Ενημέρωση Πολιτών

 

Tακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. την 28η Απριλίου 2020

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης δια περιφοράς (τηλεφωνικά) ή με τηλεδιάσκεψη, την 22α  Απριλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 με 14.00  για τη λήψη απόφασης δια περιφοράς στα πιο κάτω θέματα:

  • 15 Απριλίου 2020

 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας "Υπηρεσίες Σύνταξης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Τρίπολης" πρϋπολογισμού 65.000,00€

  • 15 Απριλίου 2020

 

Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Οδοποιία ΔΕ Κορυθίου,Λεβιδίου,Μαντινείας" με προϋπολογισμό μελέτης 122.48,15€

  • 15 Απριλίου 2020

 

Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Οδοποιία ΔΕ Βαλτετσίου,Σκυρίτιδας,Τεγέας" με προϋπολογισμό μελέτης 181.848,53€

  • 15 Απριλίου 2020

 

Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Βελτίωση βατότητας Οδών Δ. Τρίπολης" με προϋπολογισμό μελέτης 100.000,00€

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου