Σας καλούμε την 19η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ π.μ. σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε την 18η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου Τρίπολης, (Εθνικής Αντίστασης 43), στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Σας καλούμε την 11η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε την 11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ π.μ. σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε την 29η Noεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε την 28η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου Τρίπολης, (Εθνικής Αντίστασης 43), στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα «Δραστηριότητες παροχής ποτών – δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης» με την επωνυμία «Γ. Χρονόπουλος – Α. Καρράς Ο.Ε.» που βρίσκεται επί της οδού Ισαάκ Σολωμού 20 στην Τρίπολη.
 2. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα «καφετέρια» με την επωνυμία «Γκλίνος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου» που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 46β στην Τρίπολη.
 3. Γνωμοδότηση για την ονοματοδοσία ανωνύμου οδού μεταξύ των Ο.Τ. 735 και 737 εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης του Δήμου Τρίπολης.
 4. Γνωμοδότηση για την ονοματοδοσία ανωνύμου οδού μεταξύ των Ο.Τ. 970, 971 και 972 εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης του Δήμου Τρίπολης.
 5. Γνωμοδότηση για το θέμα: «Χριστουγεννιάτικος στολισμός – Δράσεις στους κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης και εκδηλώσεις εορτασμού για τα Χριστούγεννα 2018 – Πρωτοχρονιά 2019.
 6. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σας καλούμε την 20η Noεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19 .00 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Tόπος συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
 2. Απ’ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 9. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 12. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 13. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 16. Παραχώρηση χρήσης χώρου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 5ου Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου για την πραγματοποίηση ομιλίας προς τους γονείς με θέμα : «Επικοινωνία Γονέων – Παιδιών – ο ρόλος του Γονέα»
 17.  Παραχώρηση χρήσης χώρου του 11ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών για την πραγματοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου που αφορά στην Ειδική Αγωγή με τίτλο : «Ειδική Εκπαίδευση»
 18. Παραχώρηση χρήσης χώρων του Δημοτικού Σχολείου Σταδίου για την πραγματοποίηση δωρεάν μαθημάτων παραδοσιακών χορών στου μαθητές του σχολείου
 19. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020
 20. Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020
 21. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την 653/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
 22. Αποδοχή χρηματοδότησης, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση επικάλυψης στέγης κλειστού γυμναστηρίου στο ΔΑΚ Τρίπολης»
 23. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης ανοικτών κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.Βαλτετσίου»
 24. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή επιχορήγησης από το πρόγραμμα Θησέας
 25. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με δίμηνη σύμβαση
 26. Παραχώρηση λειτουργίας Κοιμητηρίων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Τρίπολης
 27. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την καταβολή υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου
 28. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου
 29. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας στο Παλαιό Δημαρχείο την 27 και 29-11-2018 στον «Γ.Σ.Α.»
 30. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 31. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 32. Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης χώρου στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Βλαχέρνας στο «Σύλλογο των απανταχού Βλαχερναίων»

                                  

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

                                                          

Σας καλούμε την 16η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Καθορισμός των όρων συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΓΕΑΣ ΚΑΙ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» και έγκριση Επιτροπής διαγωνισμού.
 2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2ΟΥ ΓΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
 3. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
 4. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση και διαμόρφωση σε πολιτιστικό κέντρο του κτιρίου Μαντζουνείου στην Τρίπολη»
 5. Καθορισμός προστίμων που αφορούν παραβάσεις και κυρώσεις του υπό έγκριση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 6. Παράταση ορισμού υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής επ’ ονόματί του για τη δήλωση ένταξης δημοτικών εγκαταστάσεων στο Ν. 4495/2017 και την παροχή εγκρίσεων αρμόδιων υπηρεσιών για αδειοδότηση δημοτικών έργων και κτιρίων.
 7. Καθορισμός όρων για την «Εκμίσθωση καταστήματος επί των οδών Μαγνησίας και Καλύμνου 61 στον Δήμο Αθηναίων».
 8. Καθορισμός όρων για την «Εκμίσθωση διαμερίσματος επί της οδού Κ. Κόντου 20, στον Δήμο Αθηναίων».
 9. Καθορισμός όρων για την «Εκμίσθωση καταστήματος επί της οδού Νάξου 93, στον Δήμο Αθηναίων».
 10. «Επιβολή Τέλους Παραχώρησης χρήσης δημοτικών ακινήτων και σχετικού Χαρτοσήμου».
 11. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 35295/29-10-2018 γνωμοδότησης της δικηγόρου κ. Τζίφα Αναστασίας, σχετικά με την υπ’ αριθ.   243/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Τρίπολης.
 12. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 35547/30-10-2018 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Χρονόπουλου Χρόνη, σχετικά με τις   υπ’ αριθ. Α411/2018 & Α412/2018 αποφάσεις   του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) .
 13. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 596/2018 απόφ. Ο.Ε. περί ορισμού δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α 1031/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 14. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 35294/29-10-2018 γνωμοδότησης της δικηγόρου κ. Τζίφα Αναστασίας, σχετικά με την υπ’ αριθ. Α 391/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης Τμήμα Α΄.
 15.  Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 4-12-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ1148-10-8-2018, Αρ. Πιν. 10, Αρ. Καταχ. ΠΡ309/18-12-2015) προσφυγής της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης.
 16. «Έγκριση πρακτικών γόνιμης δημοπρασίας, εκμίσθωσης των καταστημάτων υπ’ αριθ. 06 & 07 Δημοτικής Αγοράς της Πλατείας Βαλτετσίου στη Δ.Κ. Τρίπολης».
 17. «Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας, των προς εκμίσθωση καλλιεργήσιμων γαιών, αγροτεμαχίων στον κάμπο του αναδασμού «Έλους Κανδήλας» στην εδαφική περιφέρεια της Τ.Κ. Κανδήλας.»»
 18.  Καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού (με χρήση ηλεκτρονικών μέσων-ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάθεση κατασκευής του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειου χώρου και λοιπών δράσεων για την σχολική μονάδα 1ου Γυμνάσιου & 1ου Λυκείου Τρίπολης» (Αρ. μελ. 64/2018), και έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου.
 19. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 11-12-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ1058/25-7-2018, Αρ. Πιν. 6, Αρ. Καταχ. ΠΡ71/25-6-2012) προσφυγής της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Εθνομαρτύρων 12 -Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης. (Μετά την Α47/2014 προδικαστική
 20. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου κατά τη δικάσιμο της 5-12-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορεισθισομένη, όπου εκδικάζεται η 19-10-2017 και με αρ. καταθ. 558/2017 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου και κατά του Δήμου Τρίπολης περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης (Τοπική Κοινότητα Μάναρη).
 21.  Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 11-12-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ1056/25-7-2018, Αρ. Πιν. 5, Αρ. Καταχ. ΠΡ110/30-7-2012) προσφυγής της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (κατά του Δήμου Τρίπολης. (Μετά την Α45/2014 προδικαστική)
 22. Έγκριση έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων πληρωμής με απόδοση λογαριασμού για την αντιμετώπιση πληρωμής των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Τρίπολης.
 23. Έγκριση διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ Δ.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ» και έγκριση Επιτροπής διαγωνισμού
 24. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Πικερνίου.
 25.  Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Μανθυρέας.

 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.
 • H παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης προκειμένου να ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων

– Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.

                          

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής    

      

      

                       ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ      

                            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου