Σας καλούμε την 13η Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε την 5η -3- 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε την 4η Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου Τρίπολης, (Εθνικής Αντίστασης 43), στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στo πιο κάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Γνωμοδότηση για δράσεις στους κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης και τις εκδηλώσεις εορτασμού για τις Απόκριες και Καθαρά Δευτέρα 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σας καλούμε την 26η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση της με αριθμό 737/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής διενέργειας- αξιολόγησης του ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) για το έτος 2018-2019», προϋπολογισμού 1.581.289,77 €
 2. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν έξοδα δημοσίων σχέσεων Δημάρχου
 3. Έγκριση πρόσθετης δαπάνης για κάλυψη εξόδων του δικηγόρου κ. Χασάπη Παναγιώτη (σχ. 644/2018 απόφαση Ο.Ε.)
 4. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 15-3-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της με αρ. καταθ. 27/2019 αίτησης αναστολής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης
 5. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 18ο Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 27-3-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ47820/2018, αρ. πιν. 12-27/03/2019, αρ. Εισαγωγής ΠΡ3464/12-7-2016) προσφυγής του Δήμου Τρίπολης κατά της ΟΙΚ189/23-1-2015 απόφασης επιβολής προστίμου του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά την 34/2015 παραπεμπτική απόφαση ΔΠ Τρίπολης
 6. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α917/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολη
 7. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α916/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης
 8. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου σύμφωνα με το από 18-2-2019 έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις ενέργειες των υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 9. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου σύμφωνα με το από 18-2-2019 έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις ενέργειες των υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 4/2019 και 7/2019 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 10. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 5637/22-2-2019 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Καρνέζη Αθανασίου

 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.
 • H παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης προκειμένου να ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων

– Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.

                          

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     Της Οικονομικής Επιτροπής    

      

                               ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ              

                                 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Σας καλούμε την 26η -2- 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00  σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Περί υποβολής πρότασης από το Δήμου Τρίπολης στο νέο ΕΣΠΑ του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τίτλο «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμου Τρίπολης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας» και υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους Δήμους της ΠΕ Αρκαδίας στο πλαίσιο της πρότασης
 2. Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» Άξονας Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων»
 3. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης  με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση έργου «Αντικατάσταση χλοοτάπητα και εγκατάσταση φωτισμού στο γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Τ.Κ. Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης» και έγκριση μελέτης
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 5. Ορισμός υπολόγου για τις διαδικασίες πληρωμής του έργου: «Αποκατάσταση και Διαμόρφωση σε πολιτιστικό κέντρο του κτιρίου Μαντζουνείου στην Τρίπολη»
 6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Βαλτετσίου»
 7. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης και διαμορφώσεις στην Τ.Κ. Μάναρη Δήμου Τρίπολης»
 8. Έκδοση απόφασης σχετικά με την απαγόρευση ή μη της κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Πανός εμπρός από το προαύλιο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης
 9. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Τρίπολης»
 10. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τρίπολης»
 11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου: «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Τρίπολης»
 12. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Μηλιάς «Η Νέα Μαντινεία»
 13. Περί επιχορήγησης του Συνδέσμου Δαραίων
 14. Περί επιχορήγησης του Λυκείου των Ελληνίδων Τριπόλεως
 15. Περί επιχορήγησης του Εξωραϊστικού – Μορφωτικού – Αθλητικού Συλλόγου Σκοπής
 16. Περί επιχορήγησης του Συλλόγου Αραχαμιτών «Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος»
 17. Περί επιχορήγησης του Μορφωτικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Αρτεμισίου
 18. Περί επιχορήγησης της Χορωδίας Τρίπολης
 19. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου «Κέντρο Ελληνικού Χορού Τρίπολης»
 20. Περί επιχορήγησης του Προοδευτικού –Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μερκοβουνίου
 21. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεοχωρίου
 22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 23. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
 24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 25. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 26. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αυλείου χώρου του Σχολικού συγκροτήματος 2ου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ του Δήμου Τρίπολης»
 27. Περί επιχορήγησης του Α.Ο Μαντινειακός
 28. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Σάγκα
 29. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Τζίβα
 30. Περί επιχορήγησης του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ροεινού «Ο ΠΑΝ»
 31. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλληλοβοηθείας «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» ΣΕΧΙ
 32. Περί επιχορήγησης του Προοδευτικού Συλλόγου Πικερνίου «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
 33. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 34. Oικονομική ενίσχυση
 35. Οικονομική ενίσχυση
 36. Δωρεάν παραχώρηση ή μη, χρήσης χώρου, στη Δ.Κ. Τρίπολης, στην «Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας» (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΑΡ.)
 37. Παραχώρηση χρήσης του γυμναστηρίου του 10ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης για την πραγματοποίηση Αποκριάτικης εκδήλωσης
 38. Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων του 12ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης για την πραγματοποίηση αποκριάτικης δράσης
 39. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση έργων συντήρησης οδικών δικτύων Δ.Ε. Δήμου Τρίπολης
 40. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και αλλαγής χρηματοδότησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών δημοτικού φωτισμού Δ.Κ. Τρίπολης»
 41. Περί αλλαγής χρηματοδότησης της μελέτης: «Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων ακινήτων ιδιοκτησίας Δήμου Τρίπολης»
 42. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου
 43. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών
 44. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της Πλατείας της Τ.Κ. Δάρα στον Σύνδεσμο Δαραίων
 45. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της Πλατείας της Τ.Κ. Δάρα στον Σύλλογο Δαραίων Αττικής από την 14-08-2019 έως και την 16-08-2019
 46. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της Πλατείας της Τ.Κ. Δάρα στον Σύλλογο Δαραίων Αττικής στις 15-06-2019
 47. Δωρεάν παραχώρηση Πλατείας της Τ.Κ. Θάνα στον Πολιτιστικό Σύλλογο Θανιωτών «ο Άγιος Γεώργιος»
 48. Παραχώρηση χρήσης γηπέδου «Αναστάσιος Μουκάκης» (Φιλικών) στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ) Αρκαδίας της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας
 49. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Τρίπολης

                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                             

Μετά τη ματαίωση της, κατά την 13η Φεβρουαρίου 2019, συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 45/7-2-2019 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση την 14η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου Τρίπολης, (Εθνικής Αντίστασης 43), με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην προηγούμενη πρόσκληση, ήτοι:

Σας καλούμε την 18η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε την 12η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα συζήτησης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ.Α) :

 

Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσεως -ισολογισμού- απολογισμού Δήμου Τρίπολης έτους 2017.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου