×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62

Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας καλούμε την 14η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για την ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα συζήτησης σύμφωνα με την με αριθμό 38347/25-07-2018 KYA Yπουργών Εσωτερικής και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το αρ. πρωτ. 13/4-1-2019 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 4111/2013 καθώς και με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων:

Σας καλούμε την 14η Iανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε την  21η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε την 11η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε την 29η Noεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε την 20η Noεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19 .00 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Tόπος συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
 2. Απ’ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 9. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 12. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 13. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 16. Παραχώρηση χρήσης χώρου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 5ου Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου για την πραγματοποίηση ομιλίας προς τους γονείς με θέμα : «Επικοινωνία Γονέων – Παιδιών – ο ρόλος του Γονέα»
 17.  Παραχώρηση χρήσης χώρου του 11ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών για την πραγματοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου που αφορά στην Ειδική Αγωγή με τίτλο : «Ειδική Εκπαίδευση»
 18. Παραχώρηση χρήσης χώρων του Δημοτικού Σχολείου Σταδίου για την πραγματοποίηση δωρεάν μαθημάτων παραδοσιακών χορών στου μαθητές του σχολείου
 19. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020
 20. Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020
 21. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την 653/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
 22. Αποδοχή χρηματοδότησης, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση επικάλυψης στέγης κλειστού γυμναστηρίου στο ΔΑΚ Τρίπολης»
 23. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης ανοικτών κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.Βαλτετσίου»
 24. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή επιχορήγησης από το πρόγραμμα Θησέας
 25. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με δίμηνη σύμβαση
 26. Παραχώρηση λειτουργίας Κοιμητηρίων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Τρίπολης
 27. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την καταβολή υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου
 28. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου
 29. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας στο Παλαιό Δημαρχείο την 27 και 29-11-2018 στον «Γ.Σ.Α.»
 30. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 31. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 32. Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης χώρου στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Βλαχέρνας στο «Σύλλογο των απανταχού Βλαχερναίων»

                                  

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

                                                          

Tzioumis Website 348x290

Κορωνοϊός: Δεν φοβόμαστε - Προστατευόμαστε
# Επιμένουμε Ελληνικά
ypodomes sm1

deyat

Κορωνοϊός: Δεν φοβόμαστε - Προστατευόμαστε
# Επιμένουμε Ελληνικά
ypodomes sm1

 

Menoume Tripoli 300x250

 
# Επιμένουμε Ελληνικά
ypodomes sm1

                deyatneo181