×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62

Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας καλούμε την 11η Ιουλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30΄ να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της πλατείας της Τ.Κ. Μανθυρέας στον «Αγροτικό Σύλλογο Μανθυρέας» στις 20-7-2018.
 2. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
 3. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
 4. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
 5. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για μίσθωση χώρου για χρήση ως αποθηκευτικού χώρου, ο οποίος θα βρίσκεται στη Δ.Ε. Τρίπολης.
 6. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών εισφοράς σε χρήμα στην Π.Ε. Φιλικών.
 7. Διαβίβαση αίτησης του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)
 8. Περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας υλικών μηχανογράφησης.
 9. Επαύξηση ισχύος παροχής στην Τ.Κ. Λεβιδίου.
 10. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ. Κανδήλας.
 11. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ. Αρτεμισίου.
 12. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στη Δ.Κ. Τρίπολης (περιοχή Μπασιάκου).
 13. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στη Δ.Κ. Τρίπολης (οδ. Αλφειού & Ειρήνης).
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχόμενων υπηρεσιών.
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχόμενων υπηρεσιών.
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.
 19. Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσίας.
 20. Φωτισμός δημοτικού χώρου Τ.Κ. Λουκά.
 21. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση διάνοιξης οδού Ειρήνης Μπακόπουλου Δ.Κ. Τρίπολης.
 22. Χορήγηση άδειας και μεταβίβαση θέσεων παραγωγού λαϊκών αγορών.
 23. Χορήγηση άδειας χρήσης της Πλατείας Άρεως στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των εκατό χρόνων ίδρυσης της ΓΣΕΕ.
 24. Έκδοση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Θεοκλήτου στη Δημοτική Κοινότητα Τρίπολης.
 25. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα ιδιοκτησίας Τσιώλη Νικολάου του Ιωάννη (Ο ΠΑΝ) που βρίσκεται στην πλατεία Λεβιδίου ΔΕ Λεβιδίου.
 26. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 88/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης.
 27. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
 28. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχόμενων υπηρεσιών.
 29. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχόμενων υπηρεσιών.
 30. Οικονομική ενίσχυση.
 31. Τροποποίηση των αρ. 47/2011 και 53/1993 αποφάσεων Δ.Σ. περί επιβολής τέλους ακίνητης περιουσίας στο Δήμο Τρίπολης.
 32. Επιστροφή ποσού από (πλέον κατάθεση εκ παραδρομής) στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Τρίπολης.
 33. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια εργαλείων».
 34. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια κάδων απορριμμάτων».
 35. Έγκριση επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Αποκατάσταση – συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων κολυμβητηρίου Δήμου Τρίπολης».
 36. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή χρηματοδότησης από την εταιρεία ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
 37. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια γάλακτος».
 38. Βεβαίωση αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών λόγω απόλυσης υπαλλήλου Δήμου.
 39. Ορισμός πιστωτικών ιδρυμάτων για το άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού που αφορούν την πάγια προκαταβολή των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και ορισμός υπολόγων διαχειριστών των ανωτέρω λογαριασμών.
 40. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.
 41. Περί επιχορήγησης του Εξωραϊστικού – Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κερασιάς «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
 42. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Μάκρης «Η ΜΠΟΛΕΤΑ».
 43. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Κάψια.
 44. Ψήφιση πίστωσης για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους πλημμυροπαθείς του Δήμου Τρίπολης.
 45. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
 46. Έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ENISO 9001:2015 και του συνόλου των διαδικασιών και εντύπων του συστήματος, καθώς και έγκριση της Πολιτικής Ποιότητας του Δήμου.
 47. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της πλατείας της Τ.Κ. Σκοπής.
 48. Πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού της μνήμης του Προφήτη Ηλία στην Τ.Κ. Γαρέας Δήμου Τρίπολης.
 49. Πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού της μνήμης του Αγ. Παντελεήμονα στην Τ.Κ. Σταδίου Τεγέας Δήμου Τρίπολης, στις 27/7/2018.
 50. Διοργάνωση – πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της μνήμης του Προφήτη Ηλία στην Τ.Κ. Χωτούσας, Δ.Ε. Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης στις 20/7/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Σας καλούμε την 26η Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 να προσέλθετε στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Μεγάρου Γκλίνου» της Τ.Κ. Νεστάνης Δήμου Τρίπολης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 67 παρ. 10 του Ν.3852/2010 και της υπ’ αριθμ. 468/2018 Α.Δ.Σ. , για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε την 11η Iουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00  σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε την 24η Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε την 17η Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. Συμπλήρωση της απόφασης 220/2018 περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Τρίπολης στην Ι Πρόσκληση του ΥΠΕΣ στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Η Συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω του ότι η λήξη της ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στο ΥΠΕΣ στις 18/5/2018 και η διαπίστωση της έλλειψης της αναφοράς του τύπου των μηχανημάτων, όπως απαιτεί η 1η Πρόσκληση (ΑΔΑ: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ) Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού» του ΥΠΕΣ στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στην ως άνω αναφερόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

                                                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Σας καλούμε την 17η Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αρκαδίας 2018-2019», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ).
 2. Πραγματοποίηση θρησκευτικής εκδήλωσης για τον εορτασμό των 200 χρόνων από το μαρτυρικό θάνατο των Πολιούχων της πόλης Νεομ. Δημητρίου & Παύλου στις 22/5/2018.

Η Συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω του ότι η υποβολή πρότασης με τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αρκαδίας 2018-2019», πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 21/5/2018 ηλεκτρονικά και η ημερομηνία που πραγματοποιείται η εκδήλωση για τον εορτασμό των 200 χρόνων από το μαρτυρικό θάνατο των Πολιούχων της πόλης Νεομ. Δημητρίου & Παύλου είναι η 22α Μαΐου 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Menoume Tripoli 300x250

Κορωνοϊός: Δεν φοβόμαστε - Προστατευόμαστε
# Επιμένουμε Ελληνικά
ypodomes sm1

                deyatneo181           

 

Μήνυμα Δημάρχου


Κώστας Τζιούμης: "Στο πλευρό των επαγγελματιών"

Από την Τριπολιτσά του 1821 στην Τρίπολη  του 2021

   Με τις τελευταίες  αυτοδιοικητικές εκλογές (Μάιος – Ιούνιος 2019) οι συμπολίτες εμπιστεύθηκαν και ανέθεσαν την διαχείριση, την πορεία και τις τύχες του Δήμου μας στην παράταξη « ΤΡΙΠΟΛΗ αύριο », στην οποία έχω την τιμή και τη χαρά να ηγούμαι. Τιμή διότι ηγούμαι ήδη ενός ιστορικού Δήμου, χαρά διότι περιβάλλομαι από άξιους συνεργάτες.

   Από τον  Σεπτέμβριο του 2019, όταν και αναλάβαμε την ευθύνη των Κοινών, πορευόμαστε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση και του τελευταίου δημότη μας – και με οδηγό σταθερό το Πρόγραμμά μας, όπου και αναλυτικά περιγράφονται οι 7+1 Προτεραιότητες – Δεσμεύσεις για την Τρίπολη του αύριο. Αυτό το πρόγραμμά εψήφισαν οι (συμ-)πολίτες, αυτό προσδοκούν να υλοποιήσουμε. Μέσα σε δύσκολες περιστάσεις, που όμως δε μας πτοούν.

   Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει δυνατότητες και πλεονεκτήματα και ανθρώπους που μπορούν να τον φέρουν σε θέση ζηλευτή και περίοπτη, να εξασφαλίσουν ευημερία για ΟΛΟΥΣ,  να δώσουν ευκαιρίες σε καινοτόμες ιδέες και σε δημιουργικά μυαλά, εκσυγχρονίσουν υπηρεσίες και δομές, να παράγουν και να προβάλλουν τα δικά μας, ξεχωριστά, υλικά και πολιτιστικά προϊόντα, να οδηγήσουν την Τριπολιτσά του Κολοκοτρώνη, λίκνο του απελευθερωτικού Αγώνα του 1821, στην Τρίπολη των πολιτών που 200 χρόνια μετά είναι υπερήφανοι για το παρελθόν τους, ευτυχισμένοι για το παρόν τους και σίγουροι για το μέλλον τους.

   Με την βοήθεια και την στήριξη όλων των συμπολιτών το πρόγραμμά μας και το όραμά μας θα γίνουν χειροπιαστή πραγματικότητα.

 Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Κωνσταντίνος Τζιούμης