Προσκλήσεις Επιτροπών

 

Tακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. την 28η Απριλίου 2020

 

Τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. για την 14η Απριλίου 2020.

Σας προσκαλούμε την 6η Απριλίου  2020, ημέρα Δευτέρα  και από ώρα 14:00 έως 15:00, για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. για την 31η Μαρτίου 2020.

Τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. για την 20η Μαρτίου 2020.

                deyatneo181