×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62

Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, σήμερα την 19η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε την 17η  Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010,   σήμερα , την 11η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:30 μ.μ.  να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης,  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, σήμερα , την 28η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, προς λήψη απόφασης για τo πιο κάτω θέμα:

Σας καλούμε την 26η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε την 20η  Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα: 
 
 
1) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην Δ.Κ. Τρίπολης ( οδ. Παμπούκη)
 
2) Έγκριση δαπάνης και διάθεση  πίστωσης για την τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην Δ.Κ. Τρίπολης ( οδ. Κολοκοτρώνη)
 
3) Έγκριση δαπάνης και διάθεση  πίστωσης για την τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην Δ.Κ. Τρίπολης ( οδ. Μ. Αλεξάνδρου)
 
4) Έγκριση δαπάνης και διάθεση  πίστωσης για την τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην Δ.Κ. Τρίπολης ( τέρμα Σόλωνος)
 
5) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή ειδών χρωματοπωλείου- σιδηροπωλείου  για επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου Τρίπολης στο Παράλιο Άστρος 
 
6) Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια  ανταλλακτικών  για την επισκευή σκαπτικού πιστολέτου
 
7) Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια εντύπων (τυπωμένων φακέλων)
 
8) Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων  προπληρωμής  με απόδοση λογαριασμού  για την αντιμετώπιση  πληρωμής δαπάνης παραβόλων  για έλεγχο εξέτασης και επανεξέτασης ΚΤΕΟ  στη  ΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ οχημάτων του Δήμου Τρίπολης
 
9) Έγκριση πρακτικών  άγονης δημοπρασίας  του προς εκμίσθωση διαμερίσματος στο Μοιράγειο Μέγαρο στη Τ.Κ. Κολλινών
 
10) Ματαίωση  δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων για την κατασκευή καταφυγίου  αδέσποτων ζώων από τον Δήμο Τρίπολης
 
11) Εκμίσθωση του καφενείου στην Πλατεία Τ.Κ. Λουκά 
 
12) Έγκριση δαπάνης και ψήφιση για την υπηρεσία «Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για ακίνητα στην Αθήνα, Κανδήλα, Λίμνη»
 
13) Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να ασκήσει αίτηση αναστολή εκτέλεσης μετά αιτήματος εκδόσεως προσωρινής διαταγής του Δήμου Τρίπολης κατά του Αθανασίου Τρυφωνόπουλου και κατά της από 8-9-2016 επιταγής προς εκτέλεση του με αρ. 45/2016 πρώτου απογράφου εκτελεστού της 64/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 
14) Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να ασκήσει ανακοπή εκτελέσεως του Δήμου Τρίπολης κατά του Αθανασίου Τρυφωνόπουλου και κατά της από 8-9-2016 επιταγής προς εκτέλεση του με αρ. 45/2016 πρώτου απογράφου εκτελεστού της 64/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 
15) Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. 141/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) και να παρασταθεί κατά τη συζήτησης της εφέσεως, όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε ύστερα από αναβολή ή  ματαίωση ορισθησομένη, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 
16) Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. 139/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) και να παρασταθεί κατά τη συζήτησης της εφέσεως, όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε ύστερα από αναβολή ή  ματαίωση ορισθησομένη, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης
 
17) Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. 140/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) και να παρασταθεί κατά τη συζήτησης της εφέσεως, όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε ύστερα από αναβολή ή  ματαίωση ορισθησομένη , ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 
18) Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. 142/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές) και να παρασταθεί κατά τη συζήτησης της εφέσεως, όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε ύστερα από αναβολή ή  ματαίωση ορισθησομένη, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 
19) Έκδοση  χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης εισφοράς & τέλη κυκλοφορίας στην ΔΟΥ Τρίπολης για τα τέσσερα  FORD RANGER του Δήμου Τρίπολης 
 
20) Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου  της Τ.Κ. Μάναρη
 
 
21) Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου  της Τ.Κ.  Μερκοβουνίου
 
22) Έκδοση απόφασης Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Κέντρου της Τρίπολης
 
23) Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α. (Τμήματος Καθαριότητας , Αποκομιδής απορριμμάτων  & Ανακύκλωσης)
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εισήγηση του υπ’ αριθμ. 22. θέματος της ημερήσιας διάταξης έχει αποσταλεί με την υπ’ αριθμ. 39560/9-9-2016 πρόσκληση 
 
 
Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                               
 
 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
                              ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
                              ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 

                deyatneo181           

 

Μήνυμα Δημάρχου


Κώστας Τζιούμης: "Στο πλευρό των επαγγελματιών"

Από την Τριπολιτσά του 1821 στην Τρίπολη  του 2021

   Με τις τελευταίες  αυτοδιοικητικές εκλογές (Μάιος – Ιούνιος 2019) οι συμπολίτες εμπιστεύθηκαν και ανέθεσαν την διαχείριση, την πορεία και τις τύχες του Δήμου μας στην παράταξη « ΤΡΙΠΟΛΗ αύριο », στην οποία έχω την τιμή και τη χαρά να ηγούμαι. Τιμή διότι ηγούμαι ήδη ενός ιστορικού Δήμου, χαρά διότι περιβάλλομαι από άξιους συνεργάτες.

   Από τον  Σεπτέμβριο του 2019, όταν και αναλάβαμε την ευθύνη των Κοινών, πορευόμαστε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση και του τελευταίου δημότη μας – και με οδηγό σταθερό το Πρόγραμμά μας, όπου και αναλυτικά περιγράφονται οι 7+1 Προτεραιότητες – Δεσμεύσεις για την Τρίπολη του αύριο. Αυτό το πρόγραμμά εψήφισαν οι (συμ-)πολίτες, αυτό προσδοκούν να υλοποιήσουμε. Μέσα σε δύσκολες περιστάσεις, που όμως δε μας πτοούν.

   Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει δυνατότητες και πλεονεκτήματα και ανθρώπους που μπορούν να τον φέρουν σε θέση ζηλευτή και περίοπτη, να εξασφαλίσουν ευημερία για ΟΛΟΥΣ,  να δώσουν ευκαιρίες σε καινοτόμες ιδέες και σε δημιουργικά μυαλά, εκσυγχρονίσουν υπηρεσίες και δομές, να παράγουν και να προβάλλουν τα δικά μας, ξεχωριστά, υλικά και πολιτιστικά προϊόντα, να οδηγήσουν την Τριπολιτσά του Κολοκοτρώνη, λίκνο του απελευθερωτικού Αγώνα του 1821, στην Τρίπολη των πολιτών που 200 χρόνια μετά είναι υπερήφανοι για το παρελθόν τους, ευτυχισμένοι για το παρόν τους και σίγουροι για το μέλλον τους.

   Με την βοήθεια και την στήριξη όλων των συμπολιτών το πρόγραμμά μας και το όραμά μας θα γίνουν χειροπιαστή πραγματικότητα.

 Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Κωνσταντίνος Τζιούμης