Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε την 29η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄ π.μ. σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε την 21η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:


1. Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 Δήμου Τρίπολης

2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία: «Συντήρηση κλιματιστικού Κοινωνικού Παντοπωλείου»

3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία: «Συντήρηση κλιματιστικών στο κτίριο του Δημαρχείου Εθν. Αντιστάσεως και ιατρείου στην ΤΚ Αθήναιου»

4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια ανακλαστικών μπουφάν ασφαλείας»

5. Απόδοση λογαριασμού δημοτικού υπαλλήλου, διαχείρισης ποσού 1.230,00€, το οποίο είχε λάβει για καταβολή δαπανών για την πληρωμή ετήσιου τέλους χρήσης 2016 του αριθμού πολυμεσικής πληροφόρησης 19040

6. Απόδοση λογαριασμού δημοτικού υπαλλήλου, διαχείρισης ποσού 240,00€, το οποίο είχε λάβει για πληρωμή εξόδων Υποθηκοφυλακείου και Εθνικού Κτηματολογίου, για την απόκτηση διατηρητέου κτίσματος στο Ο.Τ. 143

7. Απόδοση λογαριασμού δημοτικού υπαλλήλου, διαχείρισης ποσού 600,00€, το οποίο είχε λάβει για πληρωμή εξόδων νομικού ελέγχου από τους νομικούς συμβούλους τραπεζών, στα οποία υπάρχουν καταθέσεις κληροδοτημάτων του Δήμου Τρίπολης

8. Απόδοση λογαριασμού δημοτικού υπαλλήλου, διαχείρισης ποσού 12.400,00€, το οποίο είχε λάβει για αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής τελών κυκλοφορίας οχημάτων και μοτοποδηλάτων Δήμου Τρίπολης για το έτος 2016

9. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Σταδίου

10. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Αγιωργήτικων

11. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Στενού

12. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Λίμνης

13. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Πιάνας

14. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Μαυρικίου

15. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Σιλίμνας

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας «Χρωματισμοί εσωτερικών χώρων του κλειστού γυμναστηρίου του ΔΑΚ Τρίπολης»

17. Απόδοση λογαριασμού δημοτικού υπαλλήλου διαχείρισης ποσού 56,00€ το οποίο είχε λάβει για την αντιμετώπιση δαπάνης παραβόλου για έλεγχο ΚΤΕΟ οχήματος του Δήμου Τρίπολης

18. Απόδοση λογαριασμού δημοτικού υπαλλήλου διαχείρισης ποσού 444,00 € το οποίο είχε λάβει για την αντιμετώπιση δαπανών παραβόλου εξέτασης και επανεξέτασης στο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Τρίπολης

19. Απόδοση λογαριασμού δημοτικού υπαλλήλου διαχείρισης ποσού 152,00 € το οποίο είχε λάβει για την αντιμετώπιση δαπανών παραβόλου εξέτασης και επανεξέτασης στο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Τρίπολης

20. Απόδοση λογαριασμού δημοτικού υπαλλήλου διαχείρισης ποσού 488,00 € το οποίο είχε λάβει για την αντιμετώπιση δαπανών παραβόλου εξέτασης και επανεξέτασης στο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Τρίπολης

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Σας καλούμε την 18η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε την 11η  Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε την 10ην Νοεμβρίου2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Σας καλούμε την 20ην Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

                deyatneo181