Κληροδοτήματα Δήμου Τρίπολης

 

Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Τρίπολης, Δημήτριος Παυλής, σε εκπλήρωση των σκοπών του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Λέτρου και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 3/2016 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του κληροδοτήματος, με την οποία αποφασίσθηκε η χορήγηση βραβείου ποσού 100,00€ σε κάθε δικαιούχο, από αυτούς που αποφοίτησαν τα σχολικά έτη 2010-2011 και έως 2015-2016.

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδότηματος Ιωάννη Μπενοπούλου - Μαιναλιώτη, ενημερώνει ότι εκτίθεται σε δημοπρασία, η εκμίσθωση ένα ακίνητο.

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδότηματος Θωμά Παμπούκη του Δήμου Τρίπολης, ενημερώνει ότι εκτίθεται σε δημοπρασία, η εκμίσθωση δυο ακινήτων.

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου