Ανακοινώσεις

Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Τρίπολης

 

Μηνιαία Οικονομικά Απολογιστικά Στοιχεία Μαρτίου 2020

 

Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Τρίπολης

Ανακοίνωση για Τ.Α.Π.

 

Μηνιαία απολογιστικά στοιχεία Δήμου Τρίπολης μηνών Ιανουάριος 2020 & Φεβρουάριος 2020

Ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2013 »

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου