Ανακοινώσεις

Η διεξαγωγή κλήρωσης, στα πλαίσια της διαδικασίας χορήγησης από τους κυρωμένους οριστικούς Πινάκες κατάταξης (Μοριοδότησης) μόνιμων θέσεων παραγώγων στις 3 λαϊκές αγορές (Πλατείας Βαλτετσίου, Πλατείας Θεοκρίτου, Πλατείας Μαντινείας) που λειτουργούν στη Δημοτική Κοινότητα Τρίπολης, θα πραγματοποιηθεί την 31-5-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00πμ στο κτίριο του Δημαρχείου (Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης)

Tο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου σε συνεργασία με τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρίπολης ανακοινώνει ότι, θα προβεί για τρίτη χρονιά στη λειτουργία Θερινών Τμημάτων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης για το έτος 2017.

Η προκαθορισμένη για την Τετάρτη 10 Μαϊου και ώρα 16.00 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης,

αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 15 Μαϊου και ώρα 20.00. 

Ο Δήμαρχος Τρίπολης

έχοντας υπόψη:

Tην  177/2017  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 80384/28-4-2017  απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μήνες , συνολικά τριάντα ένα (31) ατόμων  για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου στο Παράλιο Άστρος. Συγκεκριμένα:

  • Ενός  (1) αρχηγού, απόφοιτου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σχολής Φυσικής Αγωγής ή Παιδαγωγικής σχολής
  • Πέντε (5) πτυχιούχων σχολών Φυσικής Αγωγής  και ελλείψει αυτών φοιτητών  σχολών Φυσικής Αγωγής.

Ένας τουλάχιστον  εκ των ανωτέρω πτυχιούχων ή φοιτητών θα πρέπει να κατέχει πιστοποίηση ναυαγοσώστη.

  • Δώδεκα (12) ομαδαρχών πτυχιούχων ή φοιτητών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και ελλείψει αυτών, αποφοίτων  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ένας τουλάχιστον εξ’ αυτών θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας.

  • Ενός   (1 ) ιατρού, ελλείψει  δε αυτού  νοσηλευτή
  • Ενός (1) νοσηλευτή
  • Ενός  (1) μάγειρα.
  • Έξι  (6) τραπεζοκόμων
  • Δύο (2) καθαριστριών
  • Ενός (1) φύλακα και
  • Ενός (1) εργάτη γενικών καθηκόντων, κατά προτίμηση με άδεια ικανότητας οδηγού τουλάχιστον  Β΄ κατηγορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Δήμο Τρίπολης έως και 19 Μαΐου  2017 .

Τηλέφωνα : 2713-600431,432

ΑΙΤΗΣΗ

Δικαιολογητικά ανα ειδικότητα: 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΧΗΓΟΥ

 
 

                  

Οι Αιτήσεις για την εγγραφή των παιδιών στην Κατασκήνωση του Δήμου Τρίπολης στο Παράλιο Άστρος, θα πραγματοποιoύνται από  Πέμπτη 11 Μαΐου 2017 έως και Παρασκευή 26 Μαΐου 2017.

    Δικαιούχοι είναι παιδιά του Δήμου Τρίπολης ηλικίας 7- 12 ετών, που έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 2005 έως και το έτος 2010.

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των παιδιών θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δημαρχείου Τρίπολης, (Αταλάντης & Λαγοπάτη).

 Το έντυπο της Αίτησης και των δικαιολογητικών μπορείτε να το αναζητήσετε

α) στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης (www.tripolis.gr)

       β) στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου και

       γ) στα ΚΕΠ του Δήμου Τρίπολης.

ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ :

1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 17/06/2017   ΕΩΣ  25/06/2017  ΑΓΟΡΙΑ   8 – 10 ΕΤΩΝ

2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 25/06/2017 ΕΩΣ 03/07/2017  ΚΟΡΙΤΣΙΑ   8 -10  ΕΤΩΝ

3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 03/07/2017 ΕΩΣ 11/07/2017  ΑΓΟΡΙΑ     10 - 12 ΕΤΩΝ

4η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 11/07/2017 ΕΩΣ 19/07/2017  ΚΟΡΙΤΣΙΑ   10 - 12 ΕΤΩΝ

5η  ΠΕΡΙΟΔΟΣ :  19/07/2017  ΕΩΣ 27/07/2017 ΑΓΟΡΙΑ   10 -12  ΕΤΩΝ

6η  ΠΕΡΙΟΔΟΣ :  27/07/2017  ΕΩΣ 04/08/2017 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    10 -12  ΕΤΩΝ

7η  ΠΕΡΙΟΔΟΣ :  04/08/2017  ΕΩΣ 12/08/2017 ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7-8 ΕΤΩΝ

Η αναχώρηση των παιδιών για την κατασκήνωση θα γίνεται με λεωφορείο του Δήμου από το Γήπεδο του ΑΣΤΕΡΑ στις 8.00 το πρωί και θα επιστρέφουν  στον ίδιο χώρο στις 10.30-11.00 το πρωί.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2713600425 – 2713600480 – 2713600462 - 2713600429 2713600421

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι λαϊκές αγορές της Πλατείας Θεοκρίτου και της  Πλατείας Βαλτετσίου,

 θα  λειτουργήσουν αντί  του Μ. Σαββάτου 15/04/2017  την Μ. Παρασκευή  14/04/2017.

 

 

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου