Ο Δήμος Τρίπολης μαζί με το Επιμελητήριο Αρκαδίας, τον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Τρίπολης, την Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Αρκαδίας (ΟΕΒΕΑ), την Ένωση Ξενοδοχείων Αρκαδίας και τον Τουριστικό Οργανισμό Πελοποννήσου, οργανώνουν μια νύχτα γιορτής απλωμένη σε κάθε γωνιά της πόλης μας!

Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη 30 Αυγούστου, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι αργά, για μια νύχτα Shock Price!!!!

Για την ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία διοργάνωσης της δικής μας εμπορικής βραδιάς, ο Δήμος Τρίπολης και όλοι οι διοργανωτές, απευθύνουν κάλεσμα σε φορείς, επιχειρηματίες, συλλόγους της πόλης κτλ, που επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στον εμπλουτισμό της γιορτινής ατμόσφαιρας, να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα : 2713 600400–402-407 (ώρες 9.00 – 15.00) ή με email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι και Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017. 

 

 1. Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4483/31-07-2017 προβλέπεται ότι οι οφειλές προς τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη , μπορούν να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής  ή μη καταβολής ή ανακριβούς δήλωσης, ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή των προσαυξήσεων και των προστίμων, κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό(100%).

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως και είκοσι τέσσερις (24) δόσεις με απαλλαγή των προσαυξήσεων και των προστίμων, κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό(80%).

γ) αν εξοφληθούν σε είκοσι πέντε (25) έως και σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή των προσαυξήσεων και των προστίμων, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό(70%).

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως και εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή των προσαυξήσεων και των προστίμων, κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),  και

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως και εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή των προσαυξήσεων και των προστίμων, κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό(50%).

 

2.Στη ρύθμιση αυτή εκτός των άλλων μπορούν να υπαχθούν και οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση, με τους περιορισμούς της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου.

3. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο  εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του Νόμου. (31-07-2017)

4.Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων.

Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20€ (ευρώ).

5.Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

6.Η καθυστέρηση καταβολής της δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επόμενη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

7.Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής εάν ο οφειλέτης

α)  δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις  ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών

β)  δεν υποβάλλει στο Δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και του εκκαθαριστικού ΦΠΑ και

γ) έχει υποβάλλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

8.Σημειώνεται ότι η πληρωμή των ανωτέρω μπορεί να γίνει και με τη χρήση (POS).

Ύστερα από τ’ ανωτέρω καλούμε τους οφειλέτες του Δήμου μας να φροντίσουν να υποβάλλουν την προβλεπόμενη αίτηση στο Δήμο, προκειμένου να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4483/31-07-2017, το αργότερο μέσα σε τέσσερις μήνες από την ισχύ του Νόμου αυτού.

Ημερομηνία ισχύος του ΝΟΜΟΥ η 31/07/2017.  

Σας καλούμε την 17η Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου Τρίπολης, (Εθνικής Αντίστασης 43), στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης «παιδότοπου» ιδιοκτησίας Γκιντώνη Χριστίνας του Σταύρου, που βρίσκεται επί της οδού Νεομάρτυρος Δημητρίου 9 στην Τρίπολη.

 1. Γνωμοδότηση περί παράτασης ή μη διάρκειας σύμβασης μίσθωσης καταστήματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Σας καλούμε την 14η  Αυγούστου  2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00΄ π.μ. σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Ολόκλήρωση διάνοιξης οδού Ειρήνης Μπακοπούλου Δ.Κ. Τρίπολης

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση  πίστωσης για την εκτέλεση του έργου:" Τοποθέτηση pillar και προβολέων για το φωτισμό του Κοιμητηρίου της Τ.Κ. Δόριζας, της Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης "

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση  πίστωσης πληρωμής της υπηρεσίας: « Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη Διερεύνηση Βελτίωσης της Ελκυστικότητας και Βιωσιμότητας του οικισμού Λεβιδίου μέσω Στρατηγικών Δημιουργίας και Προώθησης Ταυτότητας Τόπου»

 1. «Ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίων παραχώρησης δωρεάν χρήσης ακινήτου στην Τ.Κ. Αλέας της Δ.Ε. Τεγέας»

 1. «Ορισμός Συμβολαιογράφου για την προσκύρωση τμήματος οικοπέδου στη στο Ο.Τ. 366 της Δ.Κ. Τρίπολης».

 1. «Τροποποίηση υπ’ αριθ. 369/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής αποδοχής δωρεάν παραχώρησης προς χρήση χώρου πεζοδρομίου του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Τ.Κ. Αλέας»

 1. «Αποδοχή παραχώρησης δωρεάν χρήσης ακινήτου στην Τ.Κ. Αλέας της Δ.Ε. Τεγέας».

 1. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Σημειάδων.

 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου για λογαριασμό του Δήμου Τρίπολης να καταθέσει αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά του  ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)  , να καταθέσει προτάσεις,  να κάνει ένορκες βεβαιώσεις και να παρασταθεί κατά της συζήτηση της υπόθεσης όποτε αυτή ορισθεί καθώς και σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση.

 1. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 34121/7-8-2017 γνωμοδότησης του  δικηγόρου κ. Σταυράκου Επαμεινώνδα, σχετικά με εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ Δήμου Τρίπολης και της κ. Γεωργακοπούλου Νίκης για τη συντέλεση απαλλοτρίωσης στην Π.Ε. Φιλικών.

 1. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 34139/7-8-2017 γνωμοδότησης του  δικηγόρου κ. Αγγελόπουλου Ιωάννη , που ορίστηκε με την 487/2017 απόφαση Ο.Ε., προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της αίτησης του κ. Γιανναρά Αναστασίου σχετικά με την επιστροφή παραβόλων που συνόδευαν την κατάθεση ενστάσεών του κατά εκθέσεων αυτοψίας της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας Τμήμα έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγχου τεχνικών κατασκευών του Δήμου Τρίπολης.

Σχετ.  και το υπ’ αριθ. 218546/22896/2017/26-5-2017 έγγραφο του συνηγόρου του πολίτη προς την ως άνω υπηρεσία

 1.  Έγκριση πρακτικού εξέτασης προδικαστικής προσφυγής ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της «προμήθειας γευμάτων  για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης

 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος. 

 • H παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης προκειμένου να ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων. – Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.

                            

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

    

                   

                          ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ                            

                         ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ο Δήμος Τρίπολης ανακοινώνει ότι οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την  έκδοση αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη της Τεγέας θα λειτουργούν κατά τις ημέρες 10-11-14/8/2017 και από ώρα 07:00-19:00.

Πληροφορίες :Βρεττού Βάνα

Τηλέφωνο : 2713-600481, 2713 600 430

Σας γνωρίζουμε, ότι τέθηκε σε ισχύ ο Ν.4483/31-07-2017 όπου σύμφωνα με το άρθρο 52 μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση έως εκατό (100) δόσεις, οφειλές προς τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Νόμου (31-07-2017).

Οποιοσδήποτε οφειλέτης μπορεί να υποβάλλει στο δήμο σχετική αίτηση, για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή, το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την ισχύ του νόμου.

Για περισσότερες διευκρινήσεις ή απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά ή να προσέλθετε στο τμήμα ταμείου του Δήμου μας, (Αταλάντης & Λαγοπάτη 45)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

  

                   Πληροφορίες: Μπεντεβής Κων/νος

                     ΤΗΛ.: 2713600467

                     FAX : 2710235007                                                                        

                     EMAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Βραδιά Αφιερωμένη στο Φεγγάρι…

Μουσική βραδιά με τον Διονύση Τσακνή

Δευτέρα 07 Αυγούστου 2017 και ώρα 21.00

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Για την εξυπηρέτηση και δωρεάν μετακίνηση του κοινού, τη Δευτέρα  7 Αυγούστου 2017,  θα αναχωρήσουν λεωφορεία για το Θέατρο της Αρχαίας Μαντινείας, από την πλατεία Κολοκοτρώνη στις 20.00. 

Για πληροφορίες :  : 2713- 600.400

Σας καλούμε την 10η Αυγούστου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση δρόμου από Τ.Δ. Θάνα προς Ε.Ο. Τρίπολη – Καλαμάτα».
 2. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου Εμποροπανήγυρης Παλαιάς Επισκοπής Τεγέας Δήμου Τρίπολης.
 3. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου Εμποροπανήγυρης Τ.Κ. Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης.
 4. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του χώρου «Τοιχίο», της Τ.Κ. Χωτούσας, στον Σύλλογο Χωτουσιωτών.
 5. Περί έγκρισης της αρ. 51/2017 Α.Δ.Σ. του Ν.Π. με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης & Επικοινωνίας Τρίπολης» Δήμου Τρίπολης.
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενίσχυση των πιστώσεων δαπανών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών Δήμου Τρίπολης».
 8. Λύση μίσθωσης έκτασης στη θέση «Αγία Θυμιά» της Τ.Κ. Νεστάνης.
 9. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Δεμιρίου.
 10. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Θανιωτών.
 11. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Διαβιωτών.
 12. Συμμετοχή του Δήμου στην διοργάνωση – πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 15/8/2017 στην Τ.Κ. Μαυρίκι Δ.Ε. Τεγέας, Δήμου Τρίπολης.
 13. Συμμετοχή του Δήμου στην οργάνωση – πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου στην Τ.Κ. Κανδήλας Δ.Ε. Λεβιδίου, Δήμου Τρίπολης, από 11-15/8/2017.
 14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή χρηματοδότησης από την εταιρεία ΛΑΓΗΕ Α.Ε..
 15. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
 16. Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Δήμου Τρίπολης και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης για το έτος 2018.
 17. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Τρίπολης κ. Γκικοπούλου Ιωάννας του Δημητρίου σύμφωνα με την 434/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 18. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Τρίπολης κ. Γκικοπούλου Ιωάννας του Δημητρίου σύμφωνα με την 435/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 19. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 474/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2017».
 20. Μεταβίβαση άδειας και θέσεων παραγωγού λαϊκών αγορών.
 21. Χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών.
 22. Συμμετοχή στη διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου 2017 στην Τ.Κ. Δάρα Δ.Ε. Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης από 14 έως 16/8/2017.
 23. Συμμετοχή του Δήμου στην πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμού της Παναγίας (εννιάμερα) στην Τ.Κ. Λιανού Δήμου Τρίπολης, στις 19/8/2017.
 24. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση - πραγματοποίηση συνεδρίου της Ένωσης Σημαντικών Κοιμητηρίων Ευρώπης που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο 2017 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 25. Συμμετοχή του Δήμου στην υποβολή πρότασης για το «Πρόγραμμα Στέγασης Αιτούντων Άσυλο» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ στο Δήμο Τρίπολης.
 26. Έγκριση παραχώρησης εγκαταστάσεων της Παιδικής Κατασκήνωσης του Δήμου Τρίπολης, στο ΚΑΠΗ Δήμου Τρίπολης.
 27. Έγκριση παραχώρησης εγκαταστάσεων της Παιδικής Κατασκήνωσης του Δήμου Τρίπολης, στον Ξενώνα ΕΣΤΙΑ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης.
 28. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΤΕΓΕΑΣ».
 29. Διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας Γεωργίου, Αγγελικής και Διονυσίας Κωτσιοπούλου με Κ.Α. 0407001, στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως, πολεοδομικής ενότητας Φιλικών.
 30. Καθορισμός χώρου διαφήμισης στην οδό Δημητρακοπούλου (δίπλα στο Δικαστικό Μέγαρο).
 31. Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για κυκλοφοριακή ρύθμιση για τη μείωση του ορίου ταχύτητας κίνησης οχημάτων στην επέκταση της οδού Τερτσέτη.
 32. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Καφενείο» ιδιοκτησίας Νικολόπουλου Κανέλλου του Γεωργίου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δαβιάς και Πετροπούλου 9 στην Τρίπολη.
 33. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (Ψητοπωλείο)» ιδιοκτησίας Σανιδά Γεωργίου του Γεωργίου που βρίσκεται επί της πλατείας Κολοκοτρώνη 15 στην Τρίπολη.
 34. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων σιντριβανιών πλατείας Αγίου Βασιλείου Τρίπολης».
 35. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για τον καθαρισμό, στεγανοποίηση της μεγάλης κολυμβητικής δεξαμενής του κλειστού κολυμβητηρίου του ΔΑΚ Τρίπολης».
 36. Χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών.
 37. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 27/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση του προαύλιου χώρου του διδακτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Νεστάνης για την πραγματοποίηση του πανηγυριού στις 14 Αυγούστου του 2017 καθώς επίσης και μιας αίθουσας του σχολείου για το διάστημα από τις 12 έως τις 17 Αυγούστου».
 38. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 28/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων του διδακτηρίου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης από 4 έως 8 Αυγούστου 2017 στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.).
 39. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 29/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρου στο ΕΕΕΕΚ Μαντινείας – Κάψια ως έδρα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών ΕΕΕΕΚ Μαντινείας για χορήγηση ΑΦΜ από τη ΔΟΥ».
 40. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 30/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρου στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης ως έδρα του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Περιφέρειας Πελοποννήσου (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) για χορήγηση ΑΦΜ από τη ΔΟΥ».
 41. Ορισμός Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου: «Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ. Τρίπολης».
 42. Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού υποβολής προσφορών για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών για τη σίτιση στον ξενώνα υποδοχής – φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας».
 43. Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού υποβολής προσφορών για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του ξενώνα υποδοχής – φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας».
 44. Καθορισμός ορίων κοινόχρηστου χώρου διεξαγωγής Τοπικής Θρησκευτικής Εμποροπανήγυρης στην Τ.Κ. Λεβιδίου.
 45. Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ως μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την 47η Παμπελοποννησιακή Έκθεση Τεγέας και την Θρησκευτική και Εμπορική πανήγυρη Π. Επισκοπής Τεγέας.
 46. Περί επιχορήγησης του 1ου Κυνηγετικού Συλλόγου Τρίπολης.
 47. Διοργάνωση εκδηλώσεων στην Τ.Κ. Λεβιδίου στις 13, 22, 24/8/2017.
 48. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εκδηλώσεων στην Τ.Κ. Πιάνας τον Αύγουστο 2017.
 49. Οικονομική ενίσχυση.
 50. Οικονομική ενίσχυση.
 51. Οικονομική ενίσχυση.
 52. Οικονομική ενίσχυση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Σας καλούμε την  Αυγούστου  2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00΄  σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Δ.Κ. Τρίπολης
 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «προμήθεια καθρεφτών ελέγχου κυκλοφορίας»
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εργασία «Κοπή πεύκου στο πάρκο της πλατείας Άρεως»
 4. Έγκριση πρακτικών άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης, για τις δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις (περισσεύματα βοσκής) της Δ.Ε. Λεβιδίου για το έτος 2017
 5. Έγκριση πρακτικών γόνιμης επαναληπτικής δημοπρασίας για τις προς εκμίσθωση  δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις (περισσεύματα βοσκής) της Δ.Ε. Λεβιδίου για το έτος 2017
 6. Έγκριση πρακτικών  επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης, για τις δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις (περισσεύματα βοσκής) της Δ.Ε. Φαλάνθου για το έτος 2017
 7. Έγκριση πρακτικών γόνιμης επαναληπτικής δημοπρασίας για τις προς εκμίσθωση  δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις (περισσεύματα βοσκής) της Δ.Ε. Φαλάνθου για το έτος 2017
 8. Αποδοχή ή μη της  γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Καρνέζη Αθανασίου, σχετικά με την υπ’ αριθ. 73/2017  απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης  σχετικά με την υπόθεση αμοιβών του δικηγόρου κ.  Μίγα Αντωνίου-Δημητρίου.
 9. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή της δικηγόρου κ. Γκικοπούλου Ιωάννας σύμφωνα με την   549/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρίπολης
 10. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 33368/1-8-2017 γνωμοδότησης του  δικηγόρου κ. Καρνέζη Αθανασίου, που ορίστηκε με την 970/2016 απόφαση Ο.Ε., προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το από  13-12-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης  Τ.Υ. – Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης.
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης για οικοπεδική έκταση στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως Π.Ε. Φιλικών ιδ. Κωτσόπουλου Χρήστου.
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης για οικοπεδική έκταση στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως Π.Ε. Φιλικών ιδ. Περιφέρειας Πελοποννήσου (τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας).
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης για οικοπεδική έκταση στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως Π.Ε. Φιλικών ιδ. Χαμπηλωμάτη Χρήστο.
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης για οικοπεδική έκταση στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως Π.Ε. Φιλικών ιδ. Κωτσοπούλου Ευσταθίας.
 15.  Αποδοχή δωρεάς 15 ηλεκτρονικών υπολογιστών παρά της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου Αιγέας.
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πρόσθετη  αμοιβή του δικηγόρου κ. Χασάπη Παναγιώτη (σχ. 294/2015 & 82/2017 αποφάσεις Ο.Ε.)

 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος. 

 • H παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης προκειμένου να ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων. – Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.

                           

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

    

                   

                          ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ                            

                         ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ