Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 18-12-2015

Σας καλούμε την 18η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Πταισματοδίκη Τρίπολης που αφορά τον Δήμαρχο Τρίπολης κ. Παυλή Δημήτριο και τον Αντιδήμαρχο κ. Τότση Ηλία, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Β15/354 κλήση για προκαταρκτική εξέταση.
2. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Πτασισματοδίκη Τρίπολης που αφορά τον Δήμαρχο Τρίπολης κ., Παυλή Δημήτριο και τον Αντιδήμαρχο κ. Τότση Ηλία, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Β15/554 κλήση για προκαταρκτική εξέταση.
3. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Πτασισματοδίκη Τρίπολης που αφορά τον Αντιδήμαρχο Τρίπολης κ. Τότση Ηλία, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Β15/378 κλήση για προκαταρκτική εξέταση.
4. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Πτασισματοδίκη Τρίπολης που αφορά τον Δήμαρχο Τρίπολης κ. Παυλή Δημήτριο, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Α.Β.Μ. Β15/362 κλήση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρίπολης, για προκαταρκτική εξέταση.
5. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Πτασισματοδίκη Τρίπολης που αφορά τον Δήμαρχο Τρίπολης κ. Παυλή Δημήτριο, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Β14/1161 κλήση για προκαταρκτική εξέταση.
6. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Πτασισματοδίκη Τρίπολης που αφορά τον Δήμαρχο Τρίπολης κ. Παυλή Δημήτριο, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Β15/292 κλήση για προκαταρκτική εξέταση.
7. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Θάνα.
8. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Μαγούλας.
9. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Γαρέας.
10. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Παλαιόχουνης.
11. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Ελαιοχωρίου.
12. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Κάψια.
13. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Λιθοβουνίων.
14. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, για την συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης.
15. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης.
16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας «Συντηρήσεις- μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης.

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181           

 

Μήνυμα Δημάρχου


Κώστας Τζιούμης: "Στο πλευρό των επαγγελματιών"

Από την Τριπολιτσά του 1821 στην Τρίπολη  του 2021

   Με τις τελευταίες  αυτοδιοικητικές εκλογές (Μάιος – Ιούνιος 2019) οι συμπολίτες εμπιστεύθηκαν και ανέθεσαν την διαχείριση, την πορεία και τις τύχες του Δήμου μας στην παράταξη « ΤΡΙΠΟΛΗ αύριο », στην οποία έχω την τιμή και τη χαρά να ηγούμαι. Τιμή διότι ηγούμαι ήδη ενός ιστορικού Δήμου, χαρά διότι περιβάλλομαι από άξιους συνεργάτες.

   Από τον  Σεπτέμβριο του 2019, όταν και αναλάβαμε την ευθύνη των Κοινών, πορευόμαστε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση και του τελευταίου δημότη μας – και με οδηγό σταθερό το Πρόγραμμά μας, όπου και αναλυτικά περιγράφονται οι 7+1 Προτεραιότητες – Δεσμεύσεις για την Τρίπολη του αύριο. Αυτό το πρόγραμμά εψήφισαν οι (συμ-)πολίτες, αυτό προσδοκούν να υλοποιήσουμε. Μέσα σε δύσκολες περιστάσεις, που όμως δε μας πτοούν.

   Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει δυνατότητες και πλεονεκτήματα και ανθρώπους που μπορούν να τον φέρουν σε θέση ζηλευτή και περίοπτη, να εξασφαλίσουν ευημερία για ΟΛΟΥΣ,  να δώσουν ευκαιρίες σε καινοτόμες ιδέες και σε δημιουργικά μυαλά, εκσυγχρονίσουν υπηρεσίες και δομές, να παράγουν και να προβάλλουν τα δικά μας, ξεχωριστά, υλικά και πολιτιστικά προϊόντα, να οδηγήσουν την Τριπολιτσά του Κολοκοτρώνη, λίκνο του απελευθερωτικού Αγώνα του 1821, στην Τρίπολη των πολιτών που 200 χρόνια μετά είναι υπερήφανοι για το παρελθόν τους, ευτυχισμένοι για το παρόν τους και σίγουροι για το μέλλον τους.

   Με την βοήθεια και την στήριξη όλων των συμπολιτών το πρόγραμμά μας και το όραμά μας θα γίνουν χειροπιαστή πραγματικότητα.

 Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Κωνσταντίνος Τζιούμης