ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΕΤΡΟΥ: Χορήγηση βραβείων για τα σχολικά έτη 2010-2011 έως 2015-2016.

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου