ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

α) Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής 2713 600427, 2713 600428

β) Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 2713 610410, 2713 610416, 2713 610430, 2713 610431

γ) Τμήμα Απασχόλησης και Τουρισμού 2713 600489

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου