×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20-05-2019

Σας καλούμε την 20η Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

  1. Απόδοση λογαριασμού δημοτικής υπαλλήλου διαχείρισης ποσού 2.000,00 €, το οποίο είχε λάβει, για την κάλυψη της δαπάνης οργανωμένου πακέτου εκδρομής για τη μετακίνηση και διαμονή αθλητή της πόλης στην πόλη Ρίμινι της Ιταλίας, προκειμένου να συμμετέχει στην Εθνική αποστολή για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών –Γυναικών ΤΑΕΚ WON-DO ITF.
  1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου για λογαριασμό του Δήμου Τρίπολης να καταθέσει στο Εφετείο Ναυπλίου, αίτηση για τον καθορισμό τιμή μονάδος αποζημιώσεως ιδιοκτησίας με Κ.Α. 18 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/2014 πράξη αναλογισμού αποζημιώσεως και τακτοποιήσεως ιδιοκτησιών του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Τρίπολης στο Ο.Τ. 138β και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση αυτής, όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση για οποιοδήποτε λόγο, να καταθέσει προτάσεις να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα και γενικά να πράξει ότι είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της ανωτέρω εντολής ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης
  1. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 14986/14-5-2019 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Κατσή Νικολάου
  1. Αποστολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (επικαιροποιημένων) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε. Τρίπολης»
  2. Αποστολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (επικαιροποιημένων) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε. Φαλάνθου, Βαλτετσίου και Σκιρίτιδας»
  3. Περί έγκρισης πρακτικού Νο 3 (Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου)   του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη «ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Κ. ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
  1. Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (επικαιροποιημένων) της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Τρίπολης
  • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.
  • H παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης προκειμένου να ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων

– Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.

                          

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     Της Οικονομικής Επιτροπής    

      

 

                               ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ              

                                 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181