×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 17-07-2019

Σας καλούμε την 17η Ιουλίου 2019, ημέρα Tετάρτη και ώρα 12:00΄ το μεσημέρι, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Αποδοχή κληρονομιάς Ελένης χήρας Αθανασίου Μάνιου ακινήτων στην κοινότητα Νεστάνης
 2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης, για τις δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις (περισσεύματα βοσκής) της Δ.Ε. Φαλάνθου για το έτος 2019
 3. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας εκμίσθωσης, για τις δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις (περισσεύματα βοσκής) της Δ.Ε. Λεβιδίου για το έτος 2019
 4. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Μονομελές Εφετείο Ναυπλίου, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης, κατά της υπ’ αριθ. 87/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της εφέσεως, όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση αυτής για οποιοδήποτε λόγο, να καταθέσει προτάσεις να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα και γενικά να πράξει ότι είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της ανωτέρω εντολής
 5. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 31-7-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. ΚΛ941/13-5-2019, Αρ. Πιν. 3, Αρ. Καταχ. ΠΡ205/2-7-2018) προσφυγής της «ALPHABANK Α.Ε.» (Εθνομαρτύρων 9 - Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης
 6. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 31-7-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. .ΚΛ943/13-5-2019, Αρ. Πιν. 4, Αρ. Καταχ. ΠΡ206/2-7-2018) προσφυγής της «ALPHABANK Α.Ε.» (Ναυπλίου 26 - Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης
 7. Έγκριση πρόσθετης αμοιβής της δικηγόρου κ. Λαγομιτζή Ζαφείρως (σχ. 37/2019 & 214/2019 αποφάσεις Ο.Ε.)
 8. Περί έγκρισης πρακτικών και ανάδειξης αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης
 9. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής άγονης       δημοπρασίας εκμίσθωσης, για τις δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις (περισσεύματα βοσκής) της Δ.Ε. Λεβιδίου για το έτος 2019
 10. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής γόνιμης δημοπρασίας, για τις προς εκμίσθωση δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις       (περισσεύματα βοσκής) της Δ.Ε. Φαλάνθου για το έτος 2019
 11. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής άγονης δημοπρασίας, για τις προς εκμίσθωση δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις (περισσεύματα βοσκής) της Δ.Ε. Φαλάνθου για το έτος 2019
 12. Περί έγκρισης πρακτικού αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Τρίπολης- Τμήμα 1: προμήθεια μικρού ελαστικοφόρου φορτωτή πλάγιας ολίσθησης με προσαρτήματα
 13. Περί έγκρισης πρακτικού αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Τρίπολης- Τμήμα 2: προμήθεια καινούργιου σάρωθρου με σύστημα αναρρόφησης
 14. Περί έγκρισης πρακτικού διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Τρίπολης- Τμήμα 3: προμήθεια καινούργιου αλατοδιανομέα
 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.
 • H παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης προκειμένου να ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων

– Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.                    

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     Της Οικονομικής Επιτροπής    

    

                               ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ              

                                 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181