Δημοπρασία του έργου: Διάνοιξη της οδού μεταξύ των Ο.Τ.: 112 & 116 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Λεβιδίου και κατασκευές επί κοινοχρήστου χώρου.

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου