Πρόσκληση σε συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου 09/10/2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

 

 

Σας καλούμε την 9η  Oκτωβρίου  2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης ΥΠ.ΕΣ. για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων του Δήμου από 01/05/2019 έως 31/08/2019.
 2. Ορισμός υπολόγου για τις διαδικασίες πληρωμής του έργου: «Αντικατάσταση επικάλυψης στέγης κλειστού γυμναστηρίου στο ΔΑΚ Τρίπολης».
 3. Ορισμός υπολόγου για τις διαδικασίες πληρωμής του έργου: «Πιλοτική δράση ΕΜΑΥΤΙΩΝ - Διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του σχολικού συγκροτήματος 2ου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ του Δήμου Τρίπολης».
 4. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
 5. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.   
 6. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ».
 7. Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης χώρου στο δημοτικό ακίνητο «Πρώην Δημοτικό Σχολείο Στρίγκου» ή «Πρώην Κοινοτικό Γραφείο»
 8. Διόρθωση απογραφής του δημοτικού ακινήτου «Πυργάκι» της Κοιν. Κάψα.
 9. Αυτοδίκαιη ανάκληση δωρεάς του αγροτεμαχίου «Δημόσιο Κ.Τ.Ε.Ο. Ν. Αρκαδίας» της Κοιν. Νεστάνης και απογραφή του.
 10. Συγκρότηση Επιτροπής καθορισμού μισθωμάτων εκμισθώσεων δημοτικών ακινήτων χωρίς δημοπρασία.
 11. Καθορισμός ειδών τραπεζικών συναλλαγών και ορισμός προσώπων διενέργειας αυτών.
 12. Βράβευση Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας για την συμμετοχή της στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
 13. Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 14. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΑΝΑΔΑ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.
 15. Παράταση προθεσμίας της υπηρεσίας: «Έργα αποκατάστασης οδοστρώματος».
 16. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε. Φαλάνθου, Βαλτετσίου και Σκιρίτιδας».
 17. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε. Τεγέας».
 18. Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού (Α.Π.Ε) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών στο Δήμο Τρίπολης από θεομηνίες»
 19. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Οδοποιία Δήμου Τρίπολης»
 20. Έγκριση παραχώρησης των εγκαταστάσεων της Παιδικής Κατασκήνωσης του Δήμου Τρίπολης στο 3ο Σύστημα Προσκόπων Τρίπολης
 21. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών γηπέδων Δήμου Τρίπολης σε Αθλητικούς Συλλόγους
 22. Παραχώρηση χρήσης χώρων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων του εγκεκριμένου από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) του ΥΠ.Π..Ε.Θ. πιλοτικού επιμορφωτικού προγράμματος «Επιμόρφωση και εφαρμογή της παιδαγωγικής Φρενέ στη δημόσια εκπαίδευση»
 23. Ανάκληση της υπ’ αρ. 795/2016 απόφασης Δ.Σ. Τρίπολης
 24. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 353/2019 της Οικονομικής Επιτροπής
 25. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 352/2019 της Οικονομικής Επιτροπής
 26. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 351/2019 της Οικονομικής Επιτροπής

 

 1. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 350/2019 της Οικονομικής Επιτροπής
 2. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 349/2019 της Οικονομικής Επιτροπής
 3. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 348/2019 της Οικονομικής Επιτροπής
 4. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 347/2019 της Οικονομικής Επιτροπής
 5. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 346/2019 της Οικονομικής Επιτροπής
 6. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 345/2019 της Οικονομικής Επιτροπής
 7. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 344/2019 της Οικονομικής Επιτροπής
 8. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 343/2019 της Οικονομικής Επιτροπής
 9. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 342/2019 της Οικονομικής Επιτροπής
 10. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 341/2019 της Οικονομικής Επιτροπής
 11. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 339/2019 της Οικονομικής Επιτροπής
 12. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 338/2019 της Οικονομικής Επιτροπής
 13. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 337/2019 της Οικονομικής Επιτροπής
 14. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 354/2019 της Οικονομικής Επιτροπής
 15. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 355/2019 της Οικονομικής Επιτροπής
 16. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 356/2019 της Οικονομικής Επιτροπής
 17. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 357/2019 της Οικονομικής Επιτροπής
 18. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση και επέκταση πεζοδρομίων Δ.Κ. Τρίπολης»
 19. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες διαμόρφωσης καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Τρίπολης»
 20. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την καταβολή εκλογικού επιδόματος στους υπαλλήλους του Δήμου

 

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη υποχρεωτικών δαπανών και προμηθειών του Δήμου
 2. Έγκριση παραχώρησης χώρου για συγκεκριμένη δράση σε πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων

 

                           H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

                deyatneo181           

 

Μήνυμα Δημάρχου


Κώστας Τζιούμης: "Στο πλευρό των επαγγελματιών"

Από την Τριπολιτσά του 1821 στην Τρίπολη  του 2021

   Με τις τελευταίες  αυτοδιοικητικές εκλογές (Μάιος – Ιούνιος 2019) οι συμπολίτες εμπιστεύθηκαν και ανέθεσαν την διαχείριση, την πορεία και τις τύχες του Δήμου μας στην παράταξη « ΤΡΙΠΟΛΗ αύριο », στην οποία έχω την τιμή και τη χαρά να ηγούμαι. Τιμή διότι ηγούμαι ήδη ενός ιστορικού Δήμου, χαρά διότι περιβάλλομαι από άξιους συνεργάτες.

   Από τον  Σεπτέμβριο του 2019, όταν και αναλάβαμε την ευθύνη των Κοινών, πορευόμαστε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση και του τελευταίου δημότη μας – και με οδηγό σταθερό το Πρόγραμμά μας, όπου και αναλυτικά περιγράφονται οι 7+1 Προτεραιότητες – Δεσμεύσεις για την Τρίπολη του αύριο. Αυτό το πρόγραμμά εψήφισαν οι (συμ-)πολίτες, αυτό προσδοκούν να υλοποιήσουμε. Μέσα σε δύσκολες περιστάσεις, που όμως δε μας πτοούν.

   Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει δυνατότητες και πλεονεκτήματα και ανθρώπους που μπορούν να τον φέρουν σε θέση ζηλευτή και περίοπτη, να εξασφαλίσουν ευημερία για ΟΛΟΥΣ,  να δώσουν ευκαιρίες σε καινοτόμες ιδέες και σε δημιουργικά μυαλά, εκσυγχρονίσουν υπηρεσίες και δομές, να παράγουν και να προβάλλουν τα δικά μας, ξεχωριστά, υλικά και πολιτιστικά προϊόντα, να οδηγήσουν την Τριπολιτσά του Κολοκοτρώνη, λίκνο του απελευθερωτικού Αγώνα του 1821, στην Τρίπολη των πολιτών που 200 χρόνια μετά είναι υπερήφανοι για το παρελθόν τους, ευτυχισμένοι για το παρόν τους και σίγουροι για το μέλλον τους.

   Με την βοήθεια και την στήριξη όλων των συμπολιτών το πρόγραμμά μας και το όραμά μας θα γίνουν χειροπιαστή πραγματικότητα.

 Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Κωνσταντίνος Τζιούμης