«Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Πράξης ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αρκαδίας»

«Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Πράξης ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αρκαδίας»

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΤΕΒΑ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου