Προκήρυξη για την επιλογή συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Προκήρυξη για την επιλογή συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

 

Δείτε εδώ την επισυναπτόμενη προκήρυξη

                deyatneo181