Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης 16/12/2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

 

Σας καλούμε την 16η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2020
2. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αντικατάσταση επικάλυψης στέγης κλειστού γυμναστηρίου στο ΔΑΚ Τρίπολης»
3. Παράταση προθεσμίας του έργου: Αντικατάσταση επικάλυψης στέγης κλειστού γυμναστηρίου στο ΔΑΚ Τρίπολης»
4. Διοικητική αποβολή απομάκρυνσης επικείμενων από τον κοινόχρηστο χώρο για την διάνοιξη της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 635-634 της Π.Ε. «Κολοκοτρώνη» του Δήμου Τρίπολης
5. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στους Κωνσταντίνο Μανδρώνη του Βασιλείου και Σταματίνας Σβώλου-Μανδρώνη του Χρήστου για οικοπεδική έκταση στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως, πολεοδομικής ενότητας ΣΕΧΙ
6. Εκτέλεση υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
7. Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντων ποσών
8. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την καταβολή των εργοδοτικών & ασφαλιστικών εισφορών των απασχολούμενων στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
10. Περί ανάκλησης της αρ. 196/2012 Α.Δ.Σ. περί εφαρμογής μαθηματικού τύπου για τον αντικειμενικό προσδιορισμό των εξόδων μεταφοράς και της τιμής πώλησης των πωλούμενων αδρανών υλικών επί αυτοκινήτου στο χώρο λατομείου
11. Aναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη υποχρεωτικών δαπάνων προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου
12. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 481/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
13. Ίδρυση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου- Λυκείου στην Τρίπολη για το σχολικό έτος 2020-2021
14. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
15. Διόρθωση απογραφής δημοτικής περιουσίας της πρώην Κοινότητας Αθήναιου
16. Διόρθωση απογραφής Δημοτικής Περιουσίας της πρώην Κοινότητας Καμαρίου
17. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Καρδαρά
18. Έγκριση επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης» για κάλυψη μέρους δαπανών εκπαιδευτικών εκδρομών
19. Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης
20. Περί τροποποίησης όρων μίσθωσης περιπτέρου
21. Περί έγκρισης της αρ. 72/2019 Α.Δ.Σ. του Ν.Π. με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Τρίπολης» Δήμου Τρίπολης
22. Διόρθωση απογραφής δημοτικής περιουσίας της πρώην Κοινότητας Ροεινού (ή Ροινού)
23. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Ριζών
24. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Κερασίτσας
25. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή, Συντήρηση Σχολικού Κτιρίου και Αύλειου Χώρου και λοιπών Δράσεων για τη σχολική μονάδα 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Τρίπολης»
26. Παράταση προθεσμίας για το έργο : «Αποκατάσταση οδικού δικτύου δημοτικών ενοτήτων ανατολικού τομέα Δήμου Τρίπολης λόγω φυσικών καταστροφών – Τμήμα IV: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση οδικού δικτύου Δ.Ε Σκυρίτιδας»
27. Παράταση προθεσμίας έργου: «Συντήρηση υπάρχουσας στέγης και αντικατάσταση φωτιστικών 1ου Δημοτικού Σχολείου»
28. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Έργα αποκατάστασης οδοστρώματος»
29. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου : «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Βαλτετσίου» ΔΕ Βαλτετσίου
30. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Βαλτετσίου»
31. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο ΧΠ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στην Πρόσκληση VΙΙΙ για την εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες
32. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο ΧΠ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στην Πρόσκληση ΙΧ για την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Σημείωση: Οι εισηγήσεις που αφορούν στα θέματα 1 έως 10 σας έχουν αποσταλεί με την με αρ. πρωτ. 37798/4-12-2019 πρόσκληση της 9ης-12ου 2019 συνεδρίασης

                deyatneo181           

 

Μήνυμα Δημάρχου


Κώστας Τζιούμης: "Στο πλευρό των επαγγελματιών"

Από την Τριπολιτσά του 1821 στην Τρίπολη  του 2021

   Με τις τελευταίες  αυτοδιοικητικές εκλογές (Μάιος – Ιούνιος 2019) οι συμπολίτες εμπιστεύθηκαν και ανέθεσαν την διαχείριση, την πορεία και τις τύχες του Δήμου μας στην παράταξη « ΤΡΙΠΟΛΗ αύριο », στην οποία έχω την τιμή και τη χαρά να ηγούμαι. Τιμή διότι ηγούμαι ήδη ενός ιστορικού Δήμου, χαρά διότι περιβάλλομαι από άξιους συνεργάτες.

   Από τον  Σεπτέμβριο του 2019, όταν και αναλάβαμε την ευθύνη των Κοινών, πορευόμαστε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση και του τελευταίου δημότη μας – και με οδηγό σταθερό το Πρόγραμμά μας, όπου και αναλυτικά περιγράφονται οι 7+1 Προτεραιότητες – Δεσμεύσεις για την Τρίπολη του αύριο. Αυτό το πρόγραμμά εψήφισαν οι (συμ-)πολίτες, αυτό προσδοκούν να υλοποιήσουμε. Μέσα σε δύσκολες περιστάσεις, που όμως δε μας πτοούν.

   Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει δυνατότητες και πλεονεκτήματα και ανθρώπους που μπορούν να τον φέρουν σε θέση ζηλευτή και περίοπτη, να εξασφαλίσουν ευημερία για ΟΛΟΥΣ,  να δώσουν ευκαιρίες σε καινοτόμες ιδέες και σε δημιουργικά μυαλά, εκσυγχρονίσουν υπηρεσίες και δομές, να παράγουν και να προβάλλουν τα δικά μας, ξεχωριστά, υλικά και πολιτιστικά προϊόντα, να οδηγήσουν την Τριπολιτσά του Κολοκοτρώνη, λίκνο του απελευθερωτικού Αγώνα του 1821, στην Τρίπολη των πολιτών που 200 χρόνια μετά είναι υπερήφανοι για το παρελθόν τους, ευτυχισμένοι για το παρόν τους και σίγουροι για το μέλλον τους.

   Με την βοήθεια και την στήριξη όλων των συμπολιτών το πρόγραμμά μας και το όραμά μας θα γίνουν χειροπιαστή πραγματικότητα.

 Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Κωνσταντίνος Τζιούμης