Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης

Σας καλούμε την 12η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

1. Έγκριση καταβολής δαπάνης στην ΟΤΕ Α.Ε. για υπηρεσίες καλωδίωσης στην πλατεία Αγίου Βασιλείου στα πλαίσια του έργου WiFi4Eu
2. Αποδοχή όρων μνημονίου συνεργασίας αρχαιολογικών ερευνών στο πλαίσιο υλοποίησης ενταγμένης πράξης στο ΕΣΠΑ
3. Χορήγηση αδείας μελέτης ψηφιακού υλικού του έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» ΟΠΣ 376088 ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΣΠΑ 2007-2013»
4. Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και Δήμου Τρικκαίων
5. Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας των φορέων για την υλοποίηση ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας)
6. Διόρθωση της ΑΔΣ 613/2019 περί αποδοχής της τροποποίησης Πράξης με τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αρκαδίας 2018-2019», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ)»
7. Υποβολή πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» στον Άξονα 1 : European Remembrance
8. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία θερινών τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Τρίπολης έτους 2020
9. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Παλαιοχούνης
10. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του δημοτικού ακινήτου πρώην ΚΕΠ στην Κοινότητα Βλαχοκερασιάς για τη λειτουργία Περιφερειακού Ιατρείου
11. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Παλιόχουνης
12. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Βουρβούρων
13. Γενικό Σχέδιο αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων Δήμου Τρίπολης 2019 και εφεξής
14. Γενικό Σχέδιο αντιμετώπισης χιονοπτώσεων χιονοθύελλας και παγετού Δήμου Τρίπολης 2019-2020
15. Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου 2019
16. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 21/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
17. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Αλέας
18. Καθορισμός κατανομής χρηματοδότησης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης έτους 2020
19. Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης
20. Περί αιτήματος δωρεάν διάθεσης χρήσης χώρου για τη στέγαση γραφείου του Προέδρου της Κοινότητας Κερασίτσας
21. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Παλαιοπύργου
22. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Σιμιάδες
23. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Σιμιάδες
24. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Λίμνης
25. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για την τακτοποίηση συνεχιζόμενων ενεργειών και οφειλών έτους 2019
26. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
27. Οριοθέτηση τμήματος του μικρού υδατορέματος στην ΤΚ Βλαχοκερασιάς του Δήμου Τρίπολης της ΠΕ Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου


H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

                deyatneo181           

 

Μήνυμα Δημάρχου


Κώστας Τζιούμης: "Στο πλευρό των επαγγελματιών"

Από την Τριπολιτσά του 1821 στην Τρίπολη  του 2021

   Με τις τελευταίες  αυτοδιοικητικές εκλογές (Μάιος – Ιούνιος 2019) οι συμπολίτες εμπιστεύθηκαν και ανέθεσαν την διαχείριση, την πορεία και τις τύχες του Δήμου μας στην παράταξη « ΤΡΙΠΟΛΗ αύριο », στην οποία έχω την τιμή και τη χαρά να ηγούμαι. Τιμή διότι ηγούμαι ήδη ενός ιστορικού Δήμου, χαρά διότι περιβάλλομαι από άξιους συνεργάτες.

   Από τον  Σεπτέμβριο του 2019, όταν και αναλάβαμε την ευθύνη των Κοινών, πορευόμαστε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση και του τελευταίου δημότη μας – και με οδηγό σταθερό το Πρόγραμμά μας, όπου και αναλυτικά περιγράφονται οι 7+1 Προτεραιότητες – Δεσμεύσεις για την Τρίπολη του αύριο. Αυτό το πρόγραμμά εψήφισαν οι (συμ-)πολίτες, αυτό προσδοκούν να υλοποιήσουμε. Μέσα σε δύσκολες περιστάσεις, που όμως δε μας πτοούν.

   Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει δυνατότητες και πλεονεκτήματα και ανθρώπους που μπορούν να τον φέρουν σε θέση ζηλευτή και περίοπτη, να εξασφαλίσουν ευημερία για ΟΛΟΥΣ,  να δώσουν ευκαιρίες σε καινοτόμες ιδέες και σε δημιουργικά μυαλά, εκσυγχρονίσουν υπηρεσίες και δομές, να παράγουν και να προβάλλουν τα δικά μας, ξεχωριστά, υλικά και πολιτιστικά προϊόντα, να οδηγήσουν την Τριπολιτσά του Κολοκοτρώνη, λίκνο του απελευθερωτικού Αγώνα του 1821, στην Τρίπολη των πολιτών που 200 χρόνια μετά είναι υπερήφανοι για το παρελθόν τους, ευτυχισμένοι για το παρόν τους και σίγουροι για το μέλλον τους.

   Με την βοήθεια και την στήριξη όλων των συμπολιτών το πρόγραμμά μας και το όραμά μας θα γίνουν χειροπιαστή πραγματικότητα.

 Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Κωνσταντίνος Τζιούμης