ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ,ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΔΗΤ

Συνημμένα αρχεία:

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου