Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2013 »

Ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2013 »

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Τρίπολης εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2013 » και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του για την απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου στο Ο.Τ. 138 Β του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Τρίπολης.

Το ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται στις  767.441,85 €.

Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος. Μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2013» το Πράσινο Ταμείο στοχεύει στη διασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στον αστικό ιστό που θα συμβάλουν αποφασιστικά στην αποκατάσταση του «Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» μέσω της βελτίωσης της αναλογίας του δομημένου προς τον αδόμητο χώρο.

Η Δημοτική Αρχή με την απόκτηση του κοινόχρηστου χώρου, ο όποιος έχει ιδιαίτερη πολεοδομική σημασία, θέτει ως στόχο μέσω της ανάπλασης αυτού την περιβαλλοντική  αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, την βελτίωση του αστικού τοπίου καθώς και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ

 

Ανακοίνωση Δημάρχου