Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή τοιχίων Δήμου Τρίπολης»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή τοιχίων Δήμου Τρίπολης» προϋπολογισμού 63.887,00 €