Αντιδήμαρχοι

ΒΟΣΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Με καθ' ύλην αρμοδιότητες μεγάλων έργων – τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας)

ΔΑΛΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

ΒΡΕΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Με καθ' ύλην αρμοδιότητες Πρόνοιας – Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Παιδείας – Πολιτισμού – Τουριστικής Ανάπτυξης)

ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

ΓΕΩΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Με καθ' ύλην αρμοδιότητες για όλες τις Περιϕερειακές Δημοτικές Ενότητες «7 Ενότητες»)

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Με καθ' ύλην αρμοδιότητες Οικονομικών Υπηρεσιών)

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Με καθ' ύλην αρμοδιότητες Αγροτικής - Κτηνοτροϕικής Ανάπτυξης & λειτουργίας Λαϊκών αγορών )

ΜΠΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

ΤΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ (Με καθ' ύλην αρμοδιότητες Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Αδειοδοτήσεων εμπορικών δραστηριοτήτων & υπεύθυνος Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Με καθ' ύλην αρμοδιότητες ειδικών συνεργείων – Ανάπτυξης & συντήρησης πρασίνου)

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Αντιδήμαρχοι »

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου