ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης και Πληροφορικής

Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης 2713 600457, 2713 600458, 2713 610434, 2713 600478, 2713 600455, 2713 600456

Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2713 600450, 2713 600456, 2713 610434

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου