Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 2713 600481

α) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 2713 600435

β) Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 2713 600482

γ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων 2710 241504