ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 2713 600430

α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων 2713 600429

β) Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 2713 600417, 2713 600418, 2713 600419, 2713 610437

γ) Τμήμα Παιδείας και Δια βίου μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού 2713 600480, 2713 600430

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου