Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Κ.Ε.Π. Α’ (Οδός: Αποστολοπούλου & ανωνύμου) 2710 230246, 2713 600003, 2713 600008, 2713 600009, 2713 600010, FAX 2710 230247
 
Κ.Ε.Π. Β’ (Οδός: Λαγοπάτη 45) 2713 600449, FAX: 2710 221423

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου