Πρόσκληση Δ.Σ. 23-11-2015

Σας καλούμε την 23η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
 2. Διαγραφή και χρέωση βεβαιωμένων οφειλών.
 3. Μεταφορά θέσεων λαϊκών αγορών στην Πλ. Βαλτετσίου.
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας Δήμου Τρίπολης και ερευνητικής ομάδας «Πολιτική Τεχνολογία» Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την στρατηγική «έξυπνης» ανάπτυξης του Δήμου.
 5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Εργασίες Αποκατάστασης & Συντήρησης Μαλλιαροπουλείου Θεάτρου».
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενίσχυση πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων για την κάλυψη δαπανών καταβολής κοινοχρήστων.
 7.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την καταβολή εκλογικού επιδόματος στους υπαλλήλους του Δήμου.
 8. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης γραφείων.
 9. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων ΚΟΚ.
 10. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή πεζοδρόμων στη Δ.Ε. Τρίπολης».
 11. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων μεταξύ των Ο.Τ. 738-739 στην Π.Ε Σταδίου της Δ.Ε. Τρίπολης».
 12. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου: «Τοποθέτηση προειδοποιητικών σηματοδοτών στις εισόδους της Τ.Κ. Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης».
 13. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου: «Τοποθέτηση προειδοποιητικών σηματοδοτών στις εισόδους της Τ.Κ. Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης».
 14. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου νηπιαγωγείου Τ.Κ. Νεστάνης».
 15. Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου : «Επισκευή στέγης στο παλιό δημοτικό σχολείο Τ.Κ. Ροεινού Δ.Ε. Φαλάνθου» και καθορισμός των όρων κατασκευής του.
 16. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
 17. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
 18. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 19. Παράταση διάρκειας σύμβασης μίσθωσης καταστημάτων.
 20. Παράταση διάρκειας σύμβασης μίσθωσης καταστήματος.
 21. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
 22. Ορισμός Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση ανάπλασης πλατείας Άρεως».
 23. Περί επιχορήγησης του Φιλοτεχνικού Ομίλου Τρίπολης.
 24. Λήψη απόφασης σχετικά με την υπηρεσία Παιδείας και Δια βίου μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007.
 25. Χορήγηση άδειας παραγωγού Λαϊκών Αγορών.
 26. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και λοιπών έργων οριοθέτησης δημοτικών οδών Δ.Ε. Τρίπολης».
 27. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια ξύλινων οικίσκων για τις εκδηλώσεις του Δήμου Τρίπολης».
 28. Συνδρομή εφημερίδων – περιοδικών.  
 29. Διοργάνωση – Πραγματοποίηση εκδήλωσης για την έκθεση – παρουσίαση έργων ζωγραφικής της Μαριλύ με τίτλο «Δήμαρχοι Τρίπολης», στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης στις 12/12/2015.
 30. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ. Βασίλειου «Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ».
 31.   Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμφιθέας «Η ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ».   
 32. Toποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.  
 33. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα για το έργο: «Συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Μαντινείας».   
 34. Oικονομική ενίσχυση.
 35. Οικονομική ενίσχυση.
 36. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
 37.   Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
 38. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
 39. Mεταβίβαση μίσθωσης αναψυκτηρίου στο Λιμποβίσι της Τ.Κ. Πιάνας.   
 40. Έγκριση διενέργειας προμήθειας λαμπτήρων και λοιπού εξοπλισμού.
 41. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια σκούπας καθαρισμού για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης».
 42. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια ξύλινων ερμάριων αποδυτηρίων και πάγκων στο κλειστό γυμναστήριο του ΔΑΚ Τρίπολης».
 43. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση οδοστρωμάτων στην Τ.Κ. Δόριζας».
 44. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου: «Τοποθέτηση πίλαρ στην Τ.Κ. Ζευγολατιού Δήμου Τρίπολης».
 45. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού και αντιπαγετικής προστασίας Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης.
 46. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενίσχυση του Κ.Α. 00.6111 με τίτλο : «Αμοιβές Νομικών και συμβολαιογράφων».
 47. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
 48. Γνωμοδότηση για τροποποίηση σχεδίου Πόλεως στα Ο.Τ. 229 & 227 μεταξύ των οδών Σέκερη & Σκοπά του εγκεκριμένου σχεδίου Πόλης Τρίπολης.
 49. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα σε κατάστημα ιδιοκτησίας Στραβούλη Παναγιώτη του Χαραλάμπους στην Τ.Κ. Λεβιδίου.
 50. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα σε κατάστημα ιδιοκτησίας Παρασκευοπούλου Ασημίνας του Παναγιώτη (Ψητοπωλείο- Εστιατόριο) στην Τ.Κ. Λεβιδίου.
 51. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα σε κατάστημα ιδιοκτησίας Παρασκευοπούλου Ασημίνας του Παναγιώτη (Καφετέρια - Μπαρ) στην Τ.Κ. Λεβιδίου.
 52. Εισήγηση απαλλαγής του υπαλλήλου Παπαδόγιαννη Νικόλαου από μέλος της επιτροπής λαϊκών αγορών.
 53. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών από τέλη ύδρευσης.
 54. Παραχώρηση Πνευματικού Κέντρου της Τ.Κ. Αλέας.
 55. Χορήγηση 6ης παράτασης προθεσμίας της μελέτης : «Μελέτη αποχετευτικού και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης».
 56. Aδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών.
 57. Έγκριση του  1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή βάσης έδρασης κερκίδων και συντήρηση εγκαταστάσεων στο γήπεδο ποδοσφαίρου στη θέση «Κάρτσοβα» στην Πολεοδομική ενότητα Φιλικών του Δήμου Τρίπολης.
 58. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανέγερση 4ου ολοήμερου νηπιαγωγείου Τρίπολης».
 59. Χριστουγεννιάτικος στολισμός – Δράσεις και εκδηλώσεις για Χριστούγεννα 2015 – Πρωτοχρονιά 2016 στους Κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης.
 60. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από πρόστιμο ΚΟΚ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

                deyatneo181           

 

Μήνυμα Δημάρχου


Κώστας Τζιούμης: "Στο πλευρό των επαγγελματιών"

Από την Τριπολιτσά του 1821 στην Τρίπολη  του 2021

   Με τις τελευταίες  αυτοδιοικητικές εκλογές (Μάιος – Ιούνιος 2019) οι συμπολίτες εμπιστεύθηκαν και ανέθεσαν την διαχείριση, την πορεία και τις τύχες του Δήμου μας στην παράταξη « ΤΡΙΠΟΛΗ αύριο », στην οποία έχω την τιμή και τη χαρά να ηγούμαι. Τιμή διότι ηγούμαι ήδη ενός ιστορικού Δήμου, χαρά διότι περιβάλλομαι από άξιους συνεργάτες.

   Από τον  Σεπτέμβριο του 2019, όταν και αναλάβαμε την ευθύνη των Κοινών, πορευόμαστε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση και του τελευταίου δημότη μας – και με οδηγό σταθερό το Πρόγραμμά μας, όπου και αναλυτικά περιγράφονται οι 7+1 Προτεραιότητες – Δεσμεύσεις για την Τρίπολη του αύριο. Αυτό το πρόγραμμά εψήφισαν οι (συμ-)πολίτες, αυτό προσδοκούν να υλοποιήσουμε. Μέσα σε δύσκολες περιστάσεις, που όμως δε μας πτοούν.

   Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει δυνατότητες και πλεονεκτήματα και ανθρώπους που μπορούν να τον φέρουν σε θέση ζηλευτή και περίοπτη, να εξασφαλίσουν ευημερία για ΟΛΟΥΣ,  να δώσουν ευκαιρίες σε καινοτόμες ιδέες και σε δημιουργικά μυαλά, εκσυγχρονίσουν υπηρεσίες και δομές, να παράγουν και να προβάλλουν τα δικά μας, ξεχωριστά, υλικά και πολιτιστικά προϊόντα, να οδηγήσουν την Τριπολιτσά του Κολοκοτρώνη, λίκνο του απελευθερωτικού Αγώνα του 1821, στην Τρίπολη των πολιτών που 200 χρόνια μετά είναι υπερήφανοι για το παρελθόν τους, ευτυχισμένοι για το παρόν τους και σίγουροι για το μέλλον τους.

   Με την βοήθεια και την στήριξη όλων των συμπολιτών το πρόγραμμά μας και το όραμά μας θα γίνουν χειροπιαστή πραγματικότητα.

 Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Κωνσταντίνος Τζιούμης