Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Τρίπολης

 

Μηνιαία Οικονομικά Απολογιστικά Στοιχεία Μαρτίου 2020

 "Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 16 κυβικών".

Διακύρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση δημοσίου χώρου ανοικτού κέντρου εμπορίου Τρίπολης» προϋπολογισμού 1.161.590,00€

 

 

Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Τρίπολης

Ανακοίνωση για Τ.Α.Π.

 

Μηνιαία απολογιστικά στοιχεία Δήμου Τρίπολης μηνών Ιανουάριος 2020 & Φεβρουάριος 2020

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή τοιχίων Δήμου Τρίπολης» προϋπολογισμού 63.887,00 €

                deyatneo181