×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια γάλακτος», ενδεικτικού προϋπολογισμού 35.520,86 € (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) και με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος Δήμου Τρίπολης», ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.944,00 € και με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
για την εκτέλεση της υπηρεσίας
«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΚΟΡΥΘΙΟΥ, ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ, ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΛΕΒΙΔΙΟΥ»,εκτιμώμενης αξίας 74.276,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου