Επιτροπές

Συγκρότηση τριμελών επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων στους παραγωγούς λαϊκών αγορών.

 

Δημοτική Επιτροπή διαβούλευσης

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του Δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ορίζονται στο άρθρο 73, του Ν. 3852/2010.

Τακτικά Μέλη


Δημόπουλος Σπύρος
Καλδής Αναστάσιος
Κώτσινας Ιωάννης
Σωτηρόπουλος Δημήτριος
Τότσης Ηλίας
Ζαμπαθά Χριστίνα
Νικολάου Δημήτριος
Κούρος Ηλίας

Αναπληρωματικά


Δάλκου Αναστασία
Τσούκας Αναστάσιος
Τυροβολάς Δημήτριος
Αυδής Ανδρέας
Νίκου Παρασκευάς

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του Δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης. Στην Εκτελεστική Επιτροπή μετέχουν ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι. Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος. Οι αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής ορίζονται στο άρθρο 63, του Ν. 3852/2010.

Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Οι αρμοδιότητες της ορίζονται στο άρθρο 72, του Ν. 3852/2010.

Τακτικά μέλη

Αληγέωργα Γαρυφαλλιά
Μπένος Γιώργος
Παπαχρόνης Παναγιώτης
Παρασκευόπουλος Νίκος
Καραλής Θεόδωρος
Σμυρνιώτης Ιωάννης
Ταλούμης Κωνσταντίνος
Τσιαμούλος Νίκος

Αναπληρωματικά μέλη


Παπούλιας Νίκος
Μπρακουμάτσου Θεοδώρα
Σταματόπουλος Δημήτριος
Νικολάου Δημήτριος
Λάζαρης Ιωάννης

 

Menoume Tripoli 300x250

Κορωνοϊός: Δεν φοβόμαστε - Προστατευόμαστε
# Επιμένουμε Ελληνικά
ypodomes sm1

                deyatneo181           

 

Μήνυμα Δημάρχου


Κώστας Τζιούμης: "Στο πλευρό των επαγγελματιών"

Από την Τριπολιτσά του 1821 στην Τρίπολη  του 2021

   Με τις τελευταίες  αυτοδιοικητικές εκλογές (Μάιος – Ιούνιος 2019) οι συμπολίτες εμπιστεύθηκαν και ανέθεσαν την διαχείριση, την πορεία και τις τύχες του Δήμου μας στην παράταξη « ΤΡΙΠΟΛΗ αύριο », στην οποία έχω την τιμή και τη χαρά να ηγούμαι. Τιμή διότι ηγούμαι ήδη ενός ιστορικού Δήμου, χαρά διότι περιβάλλομαι από άξιους συνεργάτες.

   Από τον  Σεπτέμβριο του 2019, όταν και αναλάβαμε την ευθύνη των Κοινών, πορευόμαστε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση και του τελευταίου δημότη μας – και με οδηγό σταθερό το Πρόγραμμά μας, όπου και αναλυτικά περιγράφονται οι 7+1 Προτεραιότητες – Δεσμεύσεις για την Τρίπολη του αύριο. Αυτό το πρόγραμμά εψήφισαν οι (συμ-)πολίτες, αυτό προσδοκούν να υλοποιήσουμε. Μέσα σε δύσκολες περιστάσεις, που όμως δε μας πτοούν.

   Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει δυνατότητες και πλεονεκτήματα και ανθρώπους που μπορούν να τον φέρουν σε θέση ζηλευτή και περίοπτη, να εξασφαλίσουν ευημερία για ΟΛΟΥΣ,  να δώσουν ευκαιρίες σε καινοτόμες ιδέες και σε δημιουργικά μυαλά, εκσυγχρονίσουν υπηρεσίες και δομές, να παράγουν και να προβάλλουν τα δικά μας, ξεχωριστά, υλικά και πολιτιστικά προϊόντα, να οδηγήσουν την Τριπολιτσά του Κολοκοτρώνη, λίκνο του απελευθερωτικού Αγώνα του 1821, στην Τρίπολη των πολιτών που 200 χρόνια μετά είναι υπερήφανοι για το παρελθόν τους, ευτυχισμένοι για το παρόν τους και σίγουροι για το μέλλον τους.

   Με την βοήθεια και την στήριξη όλων των συμπολιτών το πρόγραμμά μας και το όραμά μας θα γίνουν χειροπιαστή πραγματικότητα.

 Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Κωνσταντίνος Τζιούμης