Δημόσια Διαβούλευση

Δημόσια Διαβούλευση (1)

logonews

Η Δημοτική Αρχή, επιθυμώντας την ενεργή και ουσιαστική εμπλοκή των πολιτών στο κρίσιμο στάδιο της χάραξης στρατηγικών για την ανάπτυξη του Δήμου μας και αναγνωρίζοντας την σημασία της συμμετοχής αυτής στην δημιουργία βιώσιμων αποτελεσμάτων κατά την υλοποίηση των στρατηγικών, προσδοκά την συμμετοχή όλων στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019, με τη συμπλήρωση του επισυναπτόμενου ερωτηματολογίου, μέσω του οποίου ζητείται από τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς του Δήμου Τρίπολης:

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου