ΚΕΔΗΤ

ΚΕΔΗΤ (1)

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τρίπολης

Η Κ.Ε.ΔΗ.Τ. προέκυψε ύστερα από τη συγχώνευση του «Κέντρου Καλλιτεχνικής Πράξης», της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υποστήριξης Δήμου Τρίπολης (Κ.Ε.Υ.ΔΗ.Τ) και της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Μαντινείας.

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου