Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης


Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 2023

Στο φάκελο με τα συνημμένα αρχεία, αναρτώνται οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 2023

Η ανάρτηση ανανεώνεται συνεχώς με επιπλέον αρχεία.

Δείτε τις δηλώσεις, εδώ.

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 2022

Στο φάκελο με τα συνημμένα αρχεία, αναρτώνται οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 2022

Η ανάρτηση ανανεώνεται συνεχώς με επιπλέον αρχεία.

Δείτε τις δηλώσεις, εδώ.