Αντιδήμαρχοι


Βαρδιάμπασης Βασίλειος Αντιδήμαρχος Οικονομικών (Άμισθος)

Βαρδιάμπασης Βασίλειος

Αντιδήμαρχος Οικονομικών (Άμισθος)

Κανελλόπουλος Αλέξανδρος Αντιδήμαρχος Υποδομών

Κανελλόπουλος Αλέξανδρος

Αντιδήμαρχος Υποδομών

Καρούντζου Ελένη Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Καρούντζου Ελένη

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Κατσαφάνας Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Ενεργειακής Αναβάθμισης

Κατσαφάνας Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος Ενεργειακής Αναβάθμισης

Κοττής Βασίλειος Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας

Κοττής Βασίλειος

Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας

Κορώνη - Παπαντωνίου Κλειώ Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης

Κορώνη - Παπαντωνίου Κλειώ

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης

Λαγός Γεώργιος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Λαγός Γεώργιος

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Μακαρούνης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Παιδείας

Μακαρούνης Δημήτριος

Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Παιδείας

Οικονομόπουλος Γεώργιος Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας

Οικονομόπουλος Γεώργιος

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας

Παπαδάτος Ιωάννης Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων και Προστασίας Αδέσποτων Ζώων

Παπαδάτος Ιωάννης

Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων και Προστασίας Αδέσποτων Ζώων

Χασάπης Ιωάννης Αντιδήμαρχος Χωριών και Πρωτογενούς Τομέα

Χασάπης Ιωάννης

Αντιδήμαρχος Χωριών και Πρωτογενούς Τομέα