Αντιδήμαρχοι


Κανελλόπουλος Αλέξανδρος Αντιδήμαρχος Υποδομών

Κανελλόπουλος Αλέξανδρος

Αντιδήμαρχος Υποδομών

Καραλής Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Καραλής Θεόδωρος

Αντιδήμαρχος Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Καρούντζου Ελένη Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Καρούντζου Ελένη

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Κατσαφάνας Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Ενεργειακής Αναβάθμισης

Κατσαφάνας Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος Ενεργειακής Αναβάθμισης

Λαγός Γεώργιος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Λαγός Γεώργιος

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Μακαρούνης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Παιδείας

Μακαρούνης Δημήτριος

Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Παιδείας

Μαρκόπουλος Γεώργιος Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Παραγωγής

Μαρκόπουλος Γεώργιος

Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Παραγωγής

Οικονομόπουλος Γεώργιος Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας

Οικονομόπουλος Γεώργιος

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας

Παπαδάτος Ιωάννης Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων και Προστασίας Αδέσποτων Ζώων

Παπαδάτος Ιωάννης

Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων και Προστασίας Αδέσποτων Ζώων