Ανακοίνωση για τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Τρίπολης

21/03/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοίνωση για τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Τρίπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης
Τ.Κ.:
221 32 – Τρίπολη
Πληροφ.:
Γκαργκάσουλας Π.
Τηλ. Επικοιν.:
2713-610416
e-mail:
p.gkargkasoulas@tripolis.gr

Τρίπολη, 20 Μαρτίου 2023
Αρ. Πρωτ. :


ΠΡΟΣ:

1. Σύλλογο Πωλητών Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Αρκαδίας
(υπόψην κ. Τζιούμη Θεόδωρου).

2. Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
Τμήμα Καθαριότητας, Αποκομιδής
Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης.
(οίκοθεν).

3.Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων.
(οίκοθεν).

ΘΕΜΑ: «Αλλαγή μέρας των λαϊκών αγορών πλ. Θεοκρίτου και πλ. Βαλτετσίου λόγω της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου 1821 & του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου».

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι λαϊκές αγορές της πλατείας Βαλτετσίου και της πλατείας Θεοκρίτου θα λειτουργήσουν αντί του Σαββάτου 25/03/2023, την Παρασκευή 24/03/2023 λόγω της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου 1821 & του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες καθώς και τη έγκαιρη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού.

Ακριβές Αντίγραφο

Με εντολή Δημάρχου


Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων


Χριστόπουλος Βασίλειος

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Α΄ βαθμού

Με εντολή Δημάρχου

Ο Αντιδήμαρχος


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ